Ring 35 35 35 81

Ambulant alkoholbehandling og misbrugsbehandling

Brug for alkoholbehandling eller misbrugsbehandling? Så kan Alfa København hjælpe.

Ambulant behandling

Vi hjælper med ambulant alkoholbehandling, ambulant misbrugsbehandlingafgiftning, afrusning eller stabilisering, så du lettere kommer i gang med den terapeutiske behandling.

Den anonyme ambulante alkoholbehandling kræver ikke henvisning fra kommunen. Du kan starte nu og her, og gå på arbejde samtidigt.

Behandling i eget hjem

Vi tilbyder individuelle forløb der kan hjælpe borgeren på borgerens præmisser. Dette kan foregå i eget hjem eller på udvalgte mødesteder. Denne løsning er effektiv til borgere der ikke kan eller ønsker at benytte de sædvanlige behandlingstilbud.

 

Dagbehandling

For at komme i den mere intensive dagbehandling kræver det at man henvender sig til kommunen for visitation, udnytter sin sundhedsforsikring eller selvfinansierer behandlingsforløbet.

Botilbud

Vores botilbud er beliggende tæt på Østre Anlæg i København. Dette tilbud kan benyttes hvis man af en eller anden grund ikke kan benytte sin egen bolig på nuværende tidspunkt. Tilbuddet skal benyttes sammen med mindst et af de andre tilbud i Alfa København.

 

Grundlæggende

Det grundlæggende princip for behandlingen er at hjælpe borgeren til afklare egne værdier, opbygge evnen til at reflektere og (gen)skabe sunde relationer. Vi anser misbruget som et symptom på underliggende problemstillinger, og når disse afhjælpes vil borgerens følelsesmæssige fundament og refleksionsformåen være tilstrækkeligt til at opnå og vedligeholde et liv uden brug af rusmidler.

Vi tilbyder

Behandling for alkoholmisbrug og behandling for stofmisbrug. Alfa København modtager borgere som kan være socialt udsatte og er 18 år eller derover, med misbrugsproblemer og evt. andre psykologiske/psykiske udfordringer kan visiteres efter SEL §101, SEL §107 og SUL §141. Du kan se vores side på tilbudsportalen her: www.tilbudsportalen.dk. Vi tilbyder også matrikelløs ambulant behandling i hjemmet eller på aftalte mødesteder.

Deres udfordringer kan være angst, ensomhed, depression, vrede, emotionel ustabilitet, kriminalitet, stress, sociale udfordringer, dårlig eller mangelfuld skolegang, dårlig arbejdsmarkedstilknytning og dårlig sundhedstilstand.

Borgere der har en problemfyldt kontakt til deres familie vil blive tilbudt familiebehandling sideløbende med resten af behandlingen for at sikre en helhedsorienteret indsats.

Vi modtager både borgere i substitutionsbehandling som har reduktion af medicinforbrug og tilbagefaldsforebyggelse som målsætning, sideløbende med borgere der er stof/medicinfri og ønsker tilbagefaldsforebyggelse.

Alfa København

Struenseegade 9, 3 sal
2200 København
T. 35 35 35 81
M. sikkerpost@alfakbh.dk

Har du et rusmiddelproblem?

1 + 13 =

xx stortrives og er blevet den ”gamle” glade dreng. Vi sætter utrolig stor pris på hele forløbet hos jer… og ikke mindst jeres evne til at møde de enkelte i øjenhøjde. Det har virkelig gjort en stor forskel.

Pårørende

35 35 35 81