Afhængig og hvad så?

Der er mere almindeligt at være afhængig end de fleste folk tror. I vores nuværende samfund er det let at akkumulere tilstande, som kalder på et behov for at “stresse af”. Mange har svært ved at finde et ånderum hvor de kan slappe af og føle sig frie og derfor kan rusmidler eller anden skadelig adfærd komme til at fylde for meget for enkelte. Man kan blive afhængig af en bestemt adfærd (processafhængighed) og man kan fysisk afhængig af alkohol, medicin og stoffer.

Kemisk afhængighed

Den kemiske process der sker i hjernen når et menneske er fanget i afhængighed er meget vanskelig at kontrollere og forudse. Det der generelt sker er at hjernens processer ændrer og tilpasser sig. Hvis man indtager et stof som er centralstimulerende (Kokain, nikotin, extasy, amfetamin, ritalin osv.) vil man opleve an stor lykkefølelse og et overskud. Modsat vil stoffer som heroin, alkohol, benzodiazepiner, hash osv. skabe en sløvhed, som gør at man ikke længere føler at man skal have styr på noget som helst. Ens “alarmberedskab” er blevet sat ud af spillet. Hæmninger og regler for hvad der anses som almindelig kontakt til andre mennesker bliver enten overdrevet eller nedsat.

afhængigProcessafhængighed

Mennesker der oplever processafhængighed, f. eks sex afhængighed eller ludomani vil føle den samme indre uro som en kemisk afhængig, bare ikke med de samme fysiske abstinenser. De vil ofte ofte være helt optaget af jagten på klimaks. Her er nogle eksempler på processafhængighed:

Sex afhængighed

Har ikke altid med sex at gøre. Det beskrives nogle steder som “sex and Love addiction” og kan for den enkelte helt afskære dem fra at nogensinde have en ligeværdig relation. En relation hvor begge parter er lige og den sex der udfolder sig er båret af kærlighed, og ikke en jagt på klimaks. Når klimaks er nået bliver relationen tom og meningsløs, indtil der igen opstår et indre pres som kun et nyt klimaks kan afhjælpe.

Ludomani

Denne afhængighed kendetegner sig ved at der er en stor klimaks effekt og den afhængige vil hele tiden jage den tilstand der opstår, lige før man tror den store gevinst kommer. Tanken om at vinde stort og aldrig skulle bekymre sig om penge er en drivende kraft i den “magiske tænkning” der kendetegner ludomani.

Overspisning

Afhængighed der relaterer sig til mad kan være meget udfordrende, da vi jo alle er nødsaget til at spise. Forstyrrelsen af denne livsvigtige funktion kan være dødelig og medføre mange følgesygdomme. Igen er hjernen på spil og fejltolker signaler om sult, samtidigt med at personen udvikler plausible forklaringer på sin adfærd. Vedkommende er ofte ikke istand til at selv gennemskue denne adfærd og der kan være en stor del “trøstespisning” involveret. Ofte er de bagvedliggende grunde traume, stress eller meningsløshed. Det er tilrådeligt at der iværksættes terapeutisk behandling når denne afhængighed skal under kontrol.

Kemisk afhængighed

Alkoholisme

Er man afhængig af alkohol vil det være det foretrukne beroligende eller opmuntrende middel, som kan bruges ved enhver lejlighed. Hvis man skal af med nogle hæmninger i festiligt lag eller man skal af med rystelserne om morgenen, fordi den fysiske afhængighed er indtrådt, er den bagvedliggende mekanisme den samme. For alkoholikeren vil alkohol altid være tilstede ved sociale sammenkomster og alkohol vil være det stof de bedst slapper af på. Abstinenserne fra alkohol kan være livstruende og behandlingscenter eller læge bør kontaktes for behandling af fysisk afhængighed. Når lægen behandler med antabus fjernes muligheden for at “løse” alle problemer med alkohol. Derfor bør den afhængige sideløbende hjælpes med coaching og terapi.

Stofmisbrug

Den stofafhængige kan opleve det samme som alkoholikeren. Nogle stoffer er for at få “gang i festen” eller bare præstere bedre og andre stoffer tages alene og er som regel for at komme ned igen. De fleste “feststoffer” extasy, kokain, alkohol og amfetamin er i starten for at optimere de gode følelser der er i samværet med andre. Første tegn på misbrug er at det ikke er muligt at deltage i samme slags samvær uden at føle at der mangler noget. Senere i processen vil man helt vælge den slags samvær fra, med mindre der er de foretrukne stoffer tilstede.

Opiater, heroin, benzodiazepiner, hash og alkohol bevæger sig i den modsatte retning. De fleste vil dog blive opstemte af alkohol i starten, men det vil hurtigt vende hvis der indtages større mængder. Heroin og piller vil give en bedøvende effekt og især pillerne kan være lumske da man kan have oplevelsen af at være ved sine sansers fulde brug. Mange der har indtaget højdosis benzodiazepiner, fortæller at de ikke er klar over at de er midt i et blackout, men men for udenforstående vil man virke meget påvirket og ukontaktbar.

Læs også: Hvad er afhængighed?

Social media addictionKonsekvenserne

Fælles for alle typer af afhængighed er at de giver abstinenser, enten fysiske eller psykiske. De optager så meget af opmærksomheden at andre menneskers behov bliver uvæsentlige. Sociale kompetencer såsom, medfølelse og empati forsvinder gradvist. Til sidst vil den afhængiges hjerne være fuldstændigt ude af stand til at dæmme op for de impulser der strømmer igennem den.

For familier kan dette være katastrofalt for sammenholdet. Mange familier ender med at gå i opløsning med store følelsesmæssige traumer. Da kemisk eller processafhængighed kan virke som en løsning på følelsesmæssige tilstande for dem der indtager dem, kan børnene senere i livet være i farezonen. Mønsterbryderne vil heldigvis gøre denne påstand til skamme.

De fysiske konsekvenser vil vise sig som livsstilssygdomme overvægt, undervægt, lavt immunforsvar og alvorlige sygdomme i lever, mavesæk og immunsystem.

Hvad er kuren?

Hvis stof, alkohol, mad eller adfærd er “løsningen”. Hvad er så problemet? Dette er helt klart værd at undersøge. Ved at tilbyde medicinsk og terapeutisk behandling i enten ambulant eller døgnregi’ kan man give den afhængige en pause for aktiv afhængighed. I denne process kan mekanismerne i psykoterapi, social træning, coaching, undervisning og mindfulness være særdeles gavnlige.

Mange vælger efterfølgende selvhjælpsgrupper der er målrettet de forskellige problemområder. Narcotics Anonymous, Anonyme Alkoholikere, Cocaine Anonymous, SLAA (Sex And love addicts), Overeaters Anonymous (OA) i Danmark anonyme overspisere

SAMHSA om DSM-5 (Engelsk): https://www.samhsa.gov/disorders/substance-use

Socialstyrelsen om ICD-10 (Dansk)

 

Læs mere om hashmisbrug og behandling her.