Afhængig? Læs hvad afhængighed er og hvad den gør ved dig


Hvad er afhængighed?

Man er afhængig, man har udviklet en så kraftig trang til et eller flere rusmidler at et hyppigt forbrug føles nødvendigt for at opretholde en dagligdag.
Der er mere almindeligt at være afhængig end de fleste folk tror. I vores nuværende samfund er det let at akkumulere tilstande, som kalder på et behov for at “stresse af”. Mange har svært ved at finde et ånderum hvor de kan slappe af og føle sig frie. Derfor kan rusmidler eller anden skadelig adfærd komme til at fylde for meget.
Man kan blive afhængig af en bestemt adfærd (processafhængighed) og man kan fysisk afhængig af alkohol, medicin og stoffer.

 

 

Kemisk afhængighed

Den kemiske process der sker i hjernen, når et menneske er fanget i afhængighed er meget vanskelig at kontrollere og forudse. Det der generelt sker er at hjernens processer ændrer og tilpasser sig. Hvis man indtager et stof som er centralstimulerende (Kokain, nikotin, extasy, amfetamin, ritalin osv.) vil man opleve en stor lykkefølelse og et overskud. Hjernen udskiller dopamin, som er hjernens lykkemiddel. Modsat vil stoffer som heroin, alkohol, benzodiazepiner, hash osv. skabe en sløvhed. Sløvheden gør, at man ikke længere føler at man skal have styr på noget som helst og ikke behøver at skabe en flugt væk fra sit liv. Ens “alarmberedskab” er blevet sat ud af spillet. Hæmninger og regler for hvad der anses som almindelig kontakt til andre mennesker bliver enten overdrevet eller nedsat.

 


Hvornår er man afhængig?

Fælles for alle typer af afhængighed er at de giver abstinenser, enten fysiske eller psykiske. De optager så meget af opmærksomheden at andre menneskers behov bliver uvæsentlige. Sociale kompetencer såsom, medfølelse og empati forsvinder gradvist. Til sidst vil den afhængiges hjerne være fuldstændigt ude af stand til at dæmme op for de impulser der strømmer igennem den.

For familier kan dette være katastrofalt for sammenholdet. Mange familier ender med at gå i opløsning med store følelsesmæssige traumer. Da kemisk eller processafhængighed kan virke som en løsning på følelsesmæssige tilstande for dem der indtager dem, kan børnene senere i livet være i farezonen. Mønsterbryderne vil heldigvis gøre denne påstand til skamme, men stress og angst vil som regel altid findes.

De fysiske konsekvenser vil vise sig som livsstilssygdomme overvægt, undervægt, lavt immunforsvar og alvorlige sygdomme i lever, mavesæk og immunsystem.

 

Hvad kan man være afhængig af? 

Når man er afhængig er det ikke kun alkohol, medicin og stoffer. Man kan være afhængig af mange flere ting og flere komplekse ting som spilafhængighed og sexafhængighed – det kaldes process-afhængighed

 

Hvad er processafhængighed? 

Mennesker der oplever processafhængighed, f. eks sex afhængighed eller ludomani vil føle den samme indre uro som en kemisk afhængig. Forskellen er dog at de ikke oplever samme fysiske abstinenser, som dem der er afhængige af stoffer og alkohol oplever. Processafhængighed vil ofte ofte være meget optaget af jagten på klimaks.

Her er nogle eksempler på processafhængighed:

Sex afhængighed

Har ikke altid med sex at gøre. Det beskrives nogle steder som “sex and Love addiction” (sex og kærlighedsafhængig) og kan for den enkelte helt afskære dem fra at nogensinde have en ligeværdig relation. En relation hvor begge parter er lige og den sex der udfolder sig er båret af kærlighed, og ikke en jagt på klimaks. Når klimaks er nået bliver relationen tom og meningsløs, indtil der igen opstår et indre pres som kun et nyt klimaks kan afhjælpe.

 

Ludomani

Denne afhængighed kendetegner sig ved at der er en stor klimaks effekt og den afhængige vil hele tiden jage den tilstand der opstår, lige før man tror den store gevinst kommer. Tanken om at vinde stort og aldrig skulle bekymre sig om penge er en drivende kraft i den “magiske tænkning” der kendetegner ludomani.

Overspisning

Afhængighed der relaterer sig til mad kan være meget udfordrende, da vi jo alle er nødsaget til at spise. Forstyrrelsen af denne livsvigtige funktion kan være dødelig og medføre mange følgesygdomme. Igen er hjernen på spil og fejltolker signaler om sult, samtidigt med at personen udvikler plausible forklaringer på sin adfærd. Vedkommende er ofte ikke istand til at selv gennemskue denne adfærd og der kan være en stor del “trøstespisning” involveret. Ofte er de bagvedliggende grunde traume, stress eller meningsløshed. Det er tilrådeligt at der iværksættes terapeutisk behandling når denne afhængighed skal under kontrol

Kemisk afhængighed

Alkoholisme

Er man afhængig af alkohol vil det være det foretrukne beroligende eller opmuntrende middel, som kan bruges ved enhver lejlighed. Hvis man skal af med nogle hæmninger i festiligt lag eller man skal af med rystelserne om morgenen, fordi den fysiske afhængighed er indtrådt, er den bagvedliggende mekanisme den samme. For alkoholikeren vil alkohol altid være tilstede ved sociale sammenkomster og alkohol vil være det stof de bedst slapper af på. Abstinenserne fra alkohol kan være livstruende og behandlingscenter eller læge bør kontaktes for behandling af fysisk afhængighed. Når lægen behandler med antabus fjernes muligheden for at “løse” alle problemer med alkohol. Derfor bør den afhængige sideløbende hjælpes med coaching og terapi.

Stofmisbrug

Den stofafhængige kan opleve det samme som alkoholikeren. Nogle stoffer er for at få “gang i festen” eller bare præstere bedre. Andre stoffer tages alene og er som regel for at komme ned igen. De fleste “feststoffer” extasy, kokain, alkohol og amfetamin er i starten for at optimere de gode følelser der er i samværet med andre. Første tegn på misbrug er, at det ikke er muligt at deltage i samme slags samvær uden at føle at der mangler noget. Senere i processen vil man helt vælge den slags samvær fra, med mindre der er de foretrukne stoffer tilstede.

Rus – uden følelsen af fest

Opiater, heroin, benzodiazepiner, hash og alkohol bevæger sig i den modsatte retning. De fleste vil dog blive opstemte af alkohol i starten. Det vil dog hurtigt vende hvis der indtages større mængder. Heroin og piller vil give en bedøvende effekt. Pillerne kan være lumske, da man kan have oplevelsen af at være ved sine sansers fulde brug. Mange der har indtaget højdosis benzodiazepiner, fortæller at de ikke er klar over at de er midt i et blackout, men men for udenforstående vil man virke meget påvirket og ukontaktbar.

bliv klogere på misbrugsbehandling her

Hvorfor bliver man afhængig?

Misbrugeradfærd er visse kendetegn – et af dem er, at en afhængighed er startet som noget misbrugeren så som en løsning på et problem. Intentionen var god selvom løsningen var skadelig.
I dag hører man om mange former for afhængighed.  Nogle af dem er sikkert startet som opfindelser, men som i dag er reelle afhængigheder. Her tænkes der på omtaler som at være afhængig af mobil, madafhængighed og sukkerafhængighed. 

Hvad er psykisk afhængighed?

 Psykiske afhængighed er, når afhængigheden påvirker psyken, altså dit sind og sindstilstand. Hjernen aktiveres ved indtag og man opnår følelsen af velvære, glæde eller tilfredsstillelse, når man indtager det pågældende rusmiddel.
Samtidig har den psykiske afhængighed en trist konsekvens: Misbrugeren bliver trist og opnår en tilstand alla depression når vedkommende ikke får det rus, man plejer at få.
Det betyder samtidig, at man bliver deprimeret eller trist uden det rus, man er blevet vant til at få.

Hvordan kommer man ud af afhængigheden og forbruget?

Når stoffer, alkohol, mad eller adfærd er “løsningen”. Hvad er så problemet?
Dette spørgsmål er helt klart værd at undersøge, når man ønsker behandling af afhængighed.

Ved at tilbyde medicinsk og terapeutisk behandling i enten ambulant eller døgnregi’ kan man give den afhængige en pause for aktiv afhængighed. I denne process kan mekanismerne i psykoterapi, social træning, coaching, undervisning og mindfulness være særdeles gavnlige.

Mange vælger efterfølgende selvhjælpsgrupper der er målrettet de forskellige problemområder. Narcotics Anonymous, Anonyme Alkoholikere, Cocaine Anonymous, SLAA (Sex And love addicts), Overeaters Anonymous (OA) i Danmark anonyme overspisere

SAMHSA om DSM-5 (Engelsk): https://www.samhsa.gov/disorders/substance-use

Socialstyrelsen om ICD-10 (Dansk)

 

 

Læs mere om hashmisbrug og behandling her.