Addiction – Afhængighed

Afhængighed skaber i vores hjerne som en stærk trang til at få opfyldt et behov. Den destruktive form for afhængighed er kendetegnet ved at der er en umiddelbar tilfredsstillelse, med en efterfølgende langvarig smerte. Dette er den bagvedliggende mekanisme bag alle former for afhængighed.

Vi er alle afhængige. Vi er afhængige af at spise, trække vejret, sociale interaktioner og sex. Problemer med afhængighed er særligt svære at løse når de falder inden for et af disse områder.

Når jeg her skriver om afhængighed så er det den skadelige form for afhængighed jeg henvender mig til. Kemisk afhængighed, ludomani og overforbrug (shopaholic) gør stor skade man det er ofte den der er lettest at helbrede. Processafhængighed som sexaddiction, bulimi og anorexi er ofte meget mere besværlige at helbrede, da de er endnu mere integrereret i livsnødvendige aktiviteter. 

den afhængige hjerneHjernen ændrer sig under afhængighed. Hjernens inderste center (amygdala) har “Optaget” en afhængighedsadfærd som værende meget berigende og den er derfor blevet indekseret i hjernen som en livsvigtig begivenhed. Og på grund af dette vil amygdala sende en besked til resten af hjernen om at det er den bedste ide i verden at indtage flere rusmidler eller spille mere.

Amygdala og Hippocampus er to centrale spillere for kronisk afhængighed. Da vi levede som jæger/samler folk for 40.000 år siden så var disse to funktioner i hjernen det som sikrede os at kunne genkende gode bær fra dårlige. Hvis vi fandt en god busk, blev det registreret i vores amygdala og hippocampus. Når vi så senere så en busk der var den sammen eller lignede den med de gode bær, ville vi få en kraftig respons der nærmest fæles instinktiv. Derefter skulle vores sunde fornuft filtrere denne information. Hvis impulsen var meget stærk ville det være svært for fornuften af modsætte sig denne trang.