Akut alkoholbehandling er en løsning for dig, som over nogle måneder har opbygget et alkoholmisbrug og ønsker at komme ud af det. Med akut alkoholbehandling kan du få hjælp til afrusning, således at du kan komme ud af din fysiske afhængighed.

Du har sandsynligvis hørt om alkoholbehandling, hvor man som patient bliver indlagt til afvænning på et behandlingscenter eller på en særlig hospitalsafdeling. Men vidste du, at det også er muligt at gennemgå akut alkoholbehandling på ambulant basis?

Hvad er akut alkoholbehandling?

Akut alkoholbehandling er en form for alkoholafvænning, som foregår ambulant. Det vil sige, at du ikke er indlagt under behandlingsforløbet, men modtager vejledning og tilsyn på en klinik.

Akut alkoholbehandling er for dig, som godt kan håndtere afvænning på egen hånd under lægefaglig supervision. Er du mangeårig alkoholiker, vil du muligvis skulle indlægges til døgnbehandling på et behandlingscenter, som både har faciliteter til medicinsk afrusning og efterfølgende indlogering af patienter.

Med døgnbehandling, som for eksempel tilbydes hos Alfa Fredensborg, tages højde for svære abstinenser efter mange års alkoholmisbrug. Når du vælger akut alkoholbehandling, forudsættes det, at dine abstinenser ikke er værre, end at du selv vil kunne håndtere dem. Du kan få rådgivning omkring alkoholbehandling hos Alfa København på telefon 35 35 35 81.

Hvordan foregår akut alkoholbehandling?

Akut alkoholbehandling foregår ved, at du på et behandlingscenter eller misbrugscenter først og fremmest bliver udredt med hensyn til misbrugets sværhedsgrad og varighed. Denne vurdering danner grundlag for din fortsatte behandling.

I nogle tilfælde vil det være nødvendigt at udskrive medicin såsom antabus for at hjælpe dig med afvænningen. Antabus indeholder et kemisk stof, som går i forbindelse med alkohol i fordøjelsessystemet og giver anledning til voldsomt ubehag.

Så længe du er på antabus, kan du altså ikke drikke. Og så vil det være nemmere for dig at deltage i den efterfølgende terapi og afvænnende behandling.

Hvornår har man brug for akut alkoholbehandling?

Man har brug for akut alkoholbehandling, når éns forbrug af alkohol er kommet ud af kontrol i en grad, så det faktisk er blevet til et decideret misbrug. Så vil man nemlig typisk anlægge misbrugeradfærd, hvilket er en nedadgående spiral. Dine pårørende vil lide under det – og med tiden kan det risikere at blive nødvendigt med indlæggelse.

Hvem har brug for akut alkoholbehandling?

Alkoholikere, som selv er i stand til at erkende deres misbrug, vil have brug for – og glæde af – akut alkoholbehandling hos Alfa København.

Er du en af dem, som gerne vil lægge flasken på hylden, og er du fyldt 18 år, kan du altid kontakte Alfa København og få akut rådgivning og hjælp til den bedste alkoholbehandling. En dygtig misbrugskonsulent vil kunne hjælpe dig med at finde den afvænningsmetode, som matcher dine behov – og så vil du kunne få den hjælp, du har brug for.

Hvor foregår vores akutte alkoholbehandling?

Hos Alfa København kan du få akut alkoholbehandling i form af ambulant afrusning, afvænning og terapi. Hvor Alfa Fredensborg er et såkaldt døgnbehandlingscenter med mulighed for indlæggelse, er Alfa København et dagcenter, hvor du kan deltage i diverse aktiviteter og terapi i løbet af dagen og gå hjem og sove i din egen seng om aftenen.
Du kan få mere information om alkoholbehandling hos Alfa København. Vi tilbyder anonym alkoholrådgivning til såvel misbrugsramte som deres pårørende.
Læs mere om: Akut alkoholbehandling

Hvor længe varer en akut alkoholbehandling?

En akut alkoholbehandling varer typisk mellem et halvt og et helt år, da denne type behandling ikke er nær så intensiv som den behandling, du kan modtage på et døgnbehandlingscenter. Du vil stadig være under supervision i løbet af dit afvænningsforløb, men du vil have din frihed til at komme og gå, som du lyster.

Dette gør akut alkoholbehandling til den mest velegnede behandling for dig, som stadig ønsker at passe din hverdag med job- og familiemæssige forpligtelser, mens du vænner dig af med dit alkoholmisbrug. Så hvis du vurderer, at du selv kan spille en aktiv rolle i forbindelse med din afvænning, er akut alkoholbehandling ideelt for dig.

Hvorfor vælge akut alkoholbehandling fremfor andre behandlingsformer?

Du bør vælge akut alkoholbehandling fremfor andre behandlingsformer, hvis du drikker for meget alkohol, men dit misbrug ikke er værre, end at du godt kan håndtere en afvænning delvist på egen hånd.

Hvis du ikke til daglig færdes i et miljø, som kan virke fremmende på din afhængighed, vil du sagtens kunne opnå rigtig gode resultater med akut anonym alkoholbehandling fremfor en indlæggelse på et misbrugscenter. Og med en henvisning fra din egen læge vil du ovenikøbet kunne få gratis alkoholbehandling med tilskud fra din kommune.

Du kan få anonym rådgivning omkring afvænning hos Alfa København – også som pårørende – på telefon 35 35 35 81 hvor erfarne misbrugskonsulenter sidder klar til at hjælpe. Læs mere om: Akut alkoholbehandling og find vore priser på alkoholbehandling.