Dagbehandling af alkoholmisbrug

Dagbehandling af alkoholmisbrug i Alfa København er en mere intensiv form for behandling end ambulant behandling. Dagbehandlingen foregår alle ugens hverdage mellem 8.45 og 14.00.

Indeholdet i dagbehandling er individuelle samtaler, workshops, gruppeforløb.

Ydelserne i behandlingen er psykoterapi, coaching, tilbagefaldsforebyggelse, socialrådgiver bistand, psykologsamtaler, familieterapi.

Metoder

Vores metoder er CBT (Kognitiv adfærds terapi), Mindfullness, Systemisk terapi, Narrative fortællinger

Alt dette for at ruste borgeren til at kunne fastholde sunde valg når fristelserne eller stressniveauet bliver for stort. Det er vores overbevisning at et overdrevent alkoholforbrug er en copingstrategi som har vist sig at være mere skadelig end forventet. Målet med behandlingen er at træne borgeren i nye og mere sikre beslutninger, og samtidigt forebygge fremtidige tilbagefald.

Har du et rusmiddelproblem?

2 + 10 =