Dagbehandling af alkoholmisbrug

Dagbehandling af alkoholmisbrug i Alfa København er en mere intensiv form for behandling end ambulant behandling. Dagbehandlingen foregår alle ugens hverdage fra kl. 8.45 til 14.00.

Indholdet i dagbehandling består bl.a. af:

  • individuelle samtaler
  • gruppeterapi
  • workshops om temaer relateret til alkoholmisbrug fx følelseshåndtering, kommunikation, netværk m.v.
  • afspænding, yoga og mindfulness

Desuden er der mulighed for at få rådgivning og støtte af vores socialrådgiver, psykolog, SE terapeut eller tilbagefaldsspecialist, hvis det er relevant.

Alle tilbuddene er med til at ruste dig til at kunne fastholde sunde valg, når fristelserne eller stressniveauet bliver stort. Målet med behandlingen er at lære dig nye mestringsstrategier, så du kan vedligeholde en sund livsstil uden alkoholmisbrug.

Har du et rusmiddelproblem?