Alkoholbehandling på sjælland

Effektiv behandling hos professionelt behandlingscenter

Få hjælp i dag

Ring 35 35 35 81

Få gratis & anonym behandling mod alkoholmisbrug

Professionel alkoholbehandling på Sjælland! Hjælpen er gratis for alkoholikere og pårørende.
Alkoholbehandling kan være din vej ud af et farligt misbrug af alkohol. Hvis du er pårørende til en alkoholiker eller måske selv kæmper med alkoholisme, kan du få hjælp på et behandlingscenter.

Hvordan kommer man ud af et alkoholmisbrug?

Det er muligt at komme ud af et alkoholmisbrug gennem professionel behandling på et misbrugscenter med speciale inden for alkoholbehandling.

Ligesom det er tilfældet med mange andre former for misbrugsbehandling inkluderer alkoholbehandling elementer af såvel afrusning og afgiftning som terapi, der skal afhjælpe den mentale afhængighed.

Læs også: Hvornår er man alkoholiker?

En effektiv alkoholbehandling tager udgangspunkt i den enkelte misbruger og hans eller hendes individuelle problemer. Derfor vil du opleve, at der er forskel på alkoholbehandling fra person til person. Hvad der er den perfekte form for afvænning for den ene alkoholiker, er ikke nødvendigvis den rette for den anden.

I visse tilfælde vil ambulant behandling være tilstrækkeligt for at kunne opnå gode resultater. Og i andre vil det være nødvendigt med døgnbehandling med indlogering på et behandlingscenter. Afgørende er det dog at man får hjælp et sted der tilbyder professionel alkoholbehandling for alkoholikere og pårørende.

Har du brug for hjælp?

Alkoholbehandling sjælland

Dette kan du opnå i alkoholbehandling

Indsigt

Når du får større indsigt i dine adfærdsmønstre, kan du arbejde med at forebygge dit stofindtag.

Adfærd

Lær at leve på en ny måde, hvor du fravælger stoffer og får et liv uden rusmidler og stofmisbrug.

Livet

Du får nye strategier til at løse de bagvedliggende problemer, så du ikke længere har brug for at tage stoffer.

Hvad er forskellen på ambulant alkoholbehandling og døgnbehandling?

Forskellen på ambulant alkoholbehandling og døgnbehandling er den intensitet, med hvilken behandlingen foretages, og selve længden på behandlingen.

Samtidig vil døgnbehandling foregå på et behandlingscenter hvor den misbrugsramte person er indlagt, hvor ambulant behandling giver mulighed for, at patienten stadig kan varetage en hverdag i egen bolig, mens vedkommende er i behandling.

En døgnbehandling med indlogering på et behandlingscenter vil typisk skulle følges op af ambulant behandling, således at risikoen for tilbagefald reduceres. Du kan få yderligere information om henholdsvis døgnbehandling og ambulant alkoholbehandling hos Alfa på telefon 35 35 35 81.

Er ambulant behandling eller døgnbehandling bedst til afvænning?

Døgnbehandling er ikke altid den rette løsning, når det handler om alkoholafvænning. For mange patienter er det vigtigt at kunne passe job og familie, mens vedkommende er under behandling. Og i sådanne tilfælde er ambulant behandling en god model for afvænning.

Læs også: Akut alkoholbehandling

Hvornår skal jeg gå i alkoholbehandling?

Du bør opsøge hjælp til at komme ud af dit alkoholmisbrug, hvis du over en længere periode har oparbejdet en afhængighed af alkohol. Altså når du er blevet alkoholiker eller lider af alkoholafhængighed.

Læs også: Hvordan opdager man et stofmisbrug?

Det kan nemlig være meget farligt at forsøge sig med afvænning på egen hånd. De abstinenser, som opstår, når du forsøger at kvitte alkohol, kan være ganske alvorlige. Du kan opleve mange dages ubehag med koldsved, smerter i kroppen, nedtrykthed og depression. Du kan få influenzalignende symptomer, kvalme og opkastninger. Og i særligt svære tilfælde risikerer du at udvikle delirium eller selvmordstanker.

Derfor er det vigtigt, at den såkaldte alkoholafrusning foregår under overvågede forhold. På et behandlingscenter vil du altid have adgang til hjælp fra dygtige sundhedsfaglige personaler, som kan tilbyde eksempelvis mild medicin til lindring af de værste abstinenssymptomer. Hos Alfa kan du få tilbudt afrusning i rolige omgivelser på Alfa Fredensborg misbrugscenter, hvor du får eget værelse samt overvågning af dygtige sygeplejersker, som står til rådighed i døgndrift. Således kan du trygt lade dig afruse i Alfa-regi, inden dit egentlige afvænningsforløb med terapi kan påbegyndes.

Lad os hjælpe dig

Har du brug for hjælp til at håndtere et alkoholmisbrug eller har du brug for hjælp til en pårørende, så kontakt os helt anonymt. Vi hjælper dig videre i processen. Ring på 35 35 35 81

Hvordan foregår en professionel behandling for alkoholmisbrug?

En vellykket behandling for alkoholmisbrug vil altid tage afsæt i den individuelle misbrugers livssituation. Derfor vil du altid blive grundigt udredt forud for din alkoholbehandling.
Som nævnt ovenfor vil det i mange tilfælde være nødvendigt med en afrusning forud for det egentlige behandlingsforløb.

Når denne er overstået, vil de afhængighedsskabende stoffer være renset ud af dit system. Så er du klar til at gennemgå det egentlige afvænningsforløb, som kan foregå på ambulant basis eller ved døgnbehandling på et misbrugscenter.

Forløbet kan tage medicinsk behandling i brug, eksempelvis antabus, hvilket især anvendes i forbindelse med ambulant alkoholbehandling. Antabus er et kemisk stof, som går i forbindelse med alkohol i det menneskelige fordøjelsessystem. For at hjælpe ordentligt og sikre succes kræver det meget af misbrugsklinikken.

Derfor sætter vi en ære i at tilbyde professionel alkoholbehandling på Sjælland for alkoholikere og pårørende.

Alkohol og antabus

Indtager du alkohol, mens du er i behandling med antabus, vil dette medføre voldsom sygdom med smerter, kvalme og opkastning. Dette vil afholde de fleste fra at drikke alkohol, mens de er i behandling med antabus – og på den måde kan man hurtigt vænne sig af med sit alkoholmisbrug ved hjælp af antabus.

Du vil kunne opnå gode resultater med en kombination af ambulant behandling og antabus, såfremt din behandling ikke kræver, at du fjernes fra dit miljø. Skulle en succesfuld alkoholbehandling være betinget af, at du kommer væk fra din hverdag, vil du i stedet kunne gennemføre behandlingen på et misbrugscenter – for eksempel Alfa Fredensborg.

Du kan få rådgivning omkring valg af behandlingsform hos Alfa København – ring på telefon 35 35 35 81 og få flere oplysninger omkring alkoholbehandling.

Alkoholbehandling er også for pårørende

Det er utrolig hårdt at være pårørende til en alkoholiker eller person med overforbrug af alkohol og derfor tilbyder vi gratis hjælp til pårørende.

Ring uforpligtende til os og hør mere om de muligheder vi har for at hjælpe dig så du også husker at passe på dig selv.

Hvordan får jeg professionel hjælp til at komme ud af mit alkoholmisbrug?

Er du pårørende eller kender du en, der ønsker hjælp til afrusning med efterfølgende alkoholbehandling på Sjælland, kan du altid kontakte Alfa. Alfa tilbyder alkoholbehandling i København og i Fredensborg, hvor du kan blive indstillet til henholdsvis ambulant alkoholbehandling og døgnbehandling.

Alfa tilbyder professionel alkoholbehandling på Sjælland. Hjælpen er gratis for alkoholikere og pårørende. Derfor er du i trygge og professionelle hænder gennem hele dit behandlingsforløb. Alfa har en af de højeste succesrater, hvad angår alkoholbehandling og misbrugsbehandling i Danmark.

Du vil opleve at få den bedste hjælp til at lægge flasken på hylden, når du vælger afvænning og behandling hos Alfa. Og uanset om du vælger en ambulant behandling eller en døgnbehandling, får du den bedste hjælp og støtte til din afvænning.

Hvad koster alkoholbehandling for alkoholikere?

Priserne kan variere meget afhængig af behandlingens type og forløbets længde. Det er nærmest umuligt at give en fast pris på alkoholbehandling, da denne tager udgangspunkt i det enkelte tilfælde.

Du kan med stor fordel undersøge muligheden for at få dækket omkostninger forbundet med alkoholbehandling og afvænning og dermed få gratis alkoholbehandling – altså gratis hjælp for alkoholikere og pårørende. Dette kan ske gennem kommunen eller via din private eller arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikring. Det er også muligt at deltage i såvel døgnbehandling som i ambulant alkoholbehandling på Sjælland ved egenbetaling.

Du kan altid ringe til Alfa København på telefon 35 35 35 81 og forhøre dig omkring priser på alkoholbehandling samt muligheder for støtte til afvænning. Vi er stolte af at tilbyde professionel alkoholbehandling på Sjælland for alkoholikere og pårørende.

Derfor er vores telefon også åben døgnet rundt. Vi svarer nemlig altid, når du har brug for hjælp med dit misbrug eller spørgsmål om det.

Priser på alkoholbehandling på Sjælland hos Alfa København

Hvis du som alkoholiker eller som pårørende til en alkoholiker søger information om priser på alkoholbehandling, kan du altid kontakte Alfa København og høre nærmere. Mange pårørende bruger oceaner af tid på at støtte, hjælpe og undersøge samtlige muligheder for at få dedikeret professionel hjælp til alkoholmisbruget.

Prisen på en alkoholbehandling kan nemlig variere utrolig meget, alt efter om der er tale om et mangeårigt svært misbrug, som kræver en tilsvarende lang og intensiv behandling, eller om den misbrugsramte befinder sig i de begyndende faser af sit alkoholmisbrug. Derudover er der selvfølgelig forskel på prisen på en døgnbehandling og en ambulant behandling.

Læs også: Hvad koster alkoholbehandling?

Prisen på ambulant behandling

Som udgangspunkt vil prisen på ambulant dagbehandling af alkoholmisbrug hos Alfa København ligge på 21.596 kroner per måned. Vi tilbyder 5 dages ugentlig behandling mellem 8.30 og 14.00 ved professionel psykiater og psykolog.

En ambulant alkoholbehandling, som foregår over to ugentlige aftener med rådgivning og kognitiv behandling, koster 9.885 kroner per måned. Skulle du eller din misbrugsramte pårørende kun have behov for én ugentlig aften med behandling, ligger prisen på 5.445 kroner per måned. Og for ambulant behandling 2-4 gange om måneden er prisen helt nede på 3.376 kroner per måned.

Du kan altid få rådgivning angående hjælp til alkoholafvænning hos Alfa København på telefon 35 35 35 81. Vi tilbyder Professionel alkoholbehandling på Sjælland for alkoholikere og pårørende

alkoholbehandling sjælland