fbpx

Alkoholbehandling – Gratis og Anonymt

I Danmark har vi tradition for at nyde alkohol og spiritus i sociale sammenhænge, og det behøver der ikke være nogle problemer ved. Men desværre bliver forbruget af alkohol for nogle så højt, at det kan have sundhedsskadelige konsekvenser for den enkelte og familien.

Kommunerne har ansvar for både for forebyggelse og alkoholbehandling

Du har som borger ret til:

  • Gratis og anonym alkoholbehandling. Anonymiteten ophører dog, hvis der bliver ordineret receptpligtig medicin som eksempelvis antabus.
  • Påbegyndt behandling senest 14 dage efter, du har henvendt dig med ønske om behandling.
  • Frit valg af behandlingssted (du kan vælge mellem din hjemkommunes tilbud eller andre kommunale, regionale eller private tilbud).

En del af de borgere, der drikker for meget, har både partner og hjemmeboende børn. Forskningen peger i den retning, at alkoholbehandling er mere effektiv for personer med et misbrug, hvis behandlingen er familieorienteret. Derfor er der de senere år kommet større fokus på den familieorienterede alkoholbehandling.

Kommunerne har med sundhedslovens § 141 ansvaret for alkoholbehandlingen i Danmark.

 

Forskellige belastningsgrader for alkoholindtag

Lavrisikogrænse for alkoholindtag: 7/14 genstande ugentligt for henholdsvis kvinder og mænd.

Højrisikogrænse for alkoholindtag: 14/21 genstande ugentligt for henholdsvis kvinder og mænd.

Storforbrug af alkohol: Forbrug over højrisikogrænsen.

Skadeligt forbrug af alkohol: Defineres ud fra WHO’s klassifikationssystem ICD-10., blandt andet i forhold til om forbruget har medført fysisk eller mental helbredsskade, og at en egentlig afhængighed kan udelukkes.

Alkoholafhængighed: Man er afhængig af alkohol, når tre eller flere af WHO´s kriterier for afhængighed er opfyldt. Kriterierne er: − Craving (tvangmæssigt ønske om at drikke)
− Kontroltab
− Fysiske abstinenser
− Toleranceudvikling
− Mindsket interesse for andre aktiviteter eller et stort forbrug af tid på at skaffe alkohol
− Fortsat drikkeri på trods af kendskab til de skadelige følger.

Rusdrikkeri: Rusdrikkeri defineres ved indtag af fem eller flere genstande ved samme anledning.

Har du et rusmiddelproblem?

1 + 10 =