Alkoholbehandling – Gratis og Anonymt 35353581

I Danmark har vi tradition for at nyde alkohol og spiritus i sociale sammenhænge, og det behøver der ikke være nogle problemer ved. Men desværre bliver forbruget af alkohol for nogle så højt, at det kan have sundhedsskadelige konsekvenser for den enkelte og familien.

Giv dig selv en anonym alkoholbehandling og dine kære vil elske dig for det. Selvom Danmark har en alkoholkultur og det er socialt acceptabelt, har det konsekvenser for både den enkelte og den nærmeste familie.

Det bedste du kan gøre for dig selv og dine nærmeste er at få styr på dit alkoholforbrug, eller holde helt op, hvis du har problemer med at drikke – vi kan hjælpe dig med begge dele !

Vidste du at du GRATIS kan få absolut anonym alkoholbehandling i Alfa København og at den første uforpligtende samtale kan foregå i eget hjem ?

Kommunerne har ansvar for både for forebyggelse og alkoholbehandling

Du har som borger ret til:

 • Gratis og anonym alkoholbehandling hos privat godkendt udbyder eller hos Kommunen. Anonymiteten ophører dog, hvis der bliver ordineret receptpligtig medicin som eksempelvis antabus.
 • Påbegyndt behandling senest 14 dage efter, du har henvendt dig med ønske om behandling.
 • Frit valg af behandlingssted (du kan vælge mellem din hjemkommunes tilbud eller andre kommunale, regionale eller private tilbud).

En del af de borgere, der drikker for meget, har både partner og hjemmeboende børn. Forskningen peger i den retning, at alkoholbehandling er mere effektiv for personer med et misbrug, hvis behandlingen er familieorienteret. Derfor er der de senere år kommet større fokus på den familieorienterede alkoholbehandling. Kommunerne har med sundhedslovens § 141 ansvaret for alkoholbehandlingen i Danmark.

Forskellige belastningsgrader for alkoholindtag

Lavrisikogrænse for alkoholindtag: 7/14 genstande ugentligt for henholdsvis kvinder og mænd. Højrisikogrænse for alkoholindtag: 14/21 genstande ugentligt for henholdsvis kvinder og mænd. Storforbrug af alkohol: Forbrug over højrisikogrænsen. Skadeligt forbrug af alkohol: Defineres ud fra WHO’s klassifikationssystem ICD-10., blandt andet i forhold til om forbruget har medført fysisk eller mental helbredsskade, og at en egentlig afhængighed kan udelukkes. Alkoholafhængighed: Man er afhængig af alkohol, når tre eller flere af WHO´s kriterier for afhængighed er opfyldt. Kriterierne er: − Craving (tvangmæssigt ønske om at drikke) − Kontroltab − Fysiske abstinenser − Toleranceudvikling − Mindsket interesse for andre aktiviteter eller et stort forbrug af tid på at skaffe alkohol − Fortsat drikkeri på trods af kendskab til de skadelige følger. Rusdrikkeri: Rusdrikkeri defineres ved indtag af fem eller flere genstande ved samme anledning.

Problem med alkohol

Hvis du genkender nogle af nedenstående konsekvenser fra dit eget liv, kan du med fordel gøre noget ved dit alkoholforbrug:

 • Har du svært ved altid at overholde de aftaler du laver med dig selv og andre om indtagelse af alkohol?
 • Har du fået hentydninger fra børn, familie, pårørende, venner eller arbejdsgiver vedr. dit drikkeri?
 • Er du nogensinde pinlig, skuffet eller skammer dig over dit drikkeri?
 • Har du oplevet hukommelsestab, kontroltab eller black-out som bivirkning ved alkohol?
 • Har du svigtet dit ansvar overfor din familie eller dit arbejde pga. druk?
 • Har du erfaringer med at prøve at løse følelsesmæssige problemer med alkohol?
 • Har du oplevet at miste familie, venner, kørekort, arbejde eller andre negative konsekvenser som følge af druk?
 • Alkohol er ikke selve problemet, men dén løsning vi vælger

Alkoholbehandling handler ikke om alkohol, men om hvad det hjælper dig med og hvordan dit liv igen bliver meningsfuldt, når du ikke længere bruger denne “løsning”. Den særlige tilbagefaldsforebyggende rådgivning hjælper dig nemlig til identificere risikable situationer før de opstår og vælge en anden strategi.

Tanker, følelser, handling og adfærd hænger sammen og ved man dét, kan man også ændre dét
Efter endt alkoholbehandling vil du ikke længere være i den situation, hvor du ikke forstår hvorfor du drikker igen og igen, selvom du har lovet dig selv at stoppe. Du vil være i stand til at stoppe dette destruktive mønster allerede før det sker og igen kunne føle dig som en del af familien og samfundet på lige fod med alle andre.

Alfa København er et privat tilbud, og det er gratis at modtage anonym alkoholbehandling.
Du er velkommen til at ringe på: 3535 3581

Lovgivningen på sundhedsområdet angående alkoholbehandling

Har du et rusmiddelproblem?

14 + 4 =