Alkoholbehandling hos Alfa København

Få hjælp i dag

Ring 35 35 35 81

Få gratis & anonym behandling mod alkoholmisbrug

Er du klar til at komme i alkoholbehandling? Få professionel hjælp af en alkoholbehandler.

På denne side kan du læse mere om alkoholbehandling og hvordan behandling mod alkoholisme og alkoholmisbrug foregår.

Alfas alkoholbehandling er til dig, der har et alkoholmisbrug. Alfas alkoholbehandling handler ikke kun om alkoholisme, men om at finde de bagvedliggende årsager til, at du har udviklet et alkoholmisbrug.

Vores mål er altid at styrke vores klienter med selvforståelse og selvindsigt, så de efter endt behandling står stærkere som dem de er, fordi de kender sig og tør være dem, de er. Alfa er ikke et religiøst tilbud, men et holistisk tilbud. Det betyder, at en stor del af vores alkoholbehandling også handler om selvforståelse, selvaccept og selvudvikling.

Derudover har vi også fokus på sunde fællesskaber, sund kost og levestil og sund mentalitet i form af NADA akupunktur, mindfulness og yoga.

Fælles for alle Alfas tilbud om alkoholbehandling i København

I vores behandlingstilbud vil du i samarbejde med vores dygtige alkoholbehandlere få større indsigt i, hvorfor du drikker alkohol. Du vil få hjælp til at løse de bagvedliggende problemer, så du kan finde nye mestringsstrategier og forholde dig til dit alkoholmisbrug på en mere reflekteret måde. Når du får større indsigt i dine adfærdsmønstre, kan du arbejde med at forebygge dit indtag af alkohol, så du på sigt kan fravælge alkohol og få et liv uden misbrug af alkohol.

Vores behandlingstilbud

I alle Alfas behandlingstilbud rettet mod misbrug er der fokus på at lære dig at leve på en ny måde. Du får nye strategier til at løse de bagvedliggende problemer, så du ikke længere har brug for at drikke alkohol. Vi har behandlingstilbud til dig, hvad enten du har brug for intensiv behandling op til fem dage om ugen eller et særligt tilrettelagte behandlingstilbud, hvis du er i gang med uddannelse eller i arbejde. Tilbud om alkoholbehandling er gratis. Læs mere om dette længere nede.

Læs også: Hvad er alkoholdemens?

Alkoholbehandling i København

Lad os hjælpe dig

Har du brug for hjælp til at håndtere et alkoholmisbrug eller har du brug for hjælp til en pårørende, så kontakt os helt anonymt. Vi hjælper dig videre i processen. Ring på 35 35 35 81

Sådan foregår alkoholbehandling

Det er forskelligt hvad man har behov og mulighed for. Derfor tilbyder Alfa ambulant, dag- og døgnbehandling til afvænning af alle former for rusmidler. Derfor tilbyder vores behandlingscenter også misbrugsbehandling.
Ambulant behandling betyder, at du passer din hverdag som du plejer. Eneste forskel er at du kommer hos os og får behandling, når det passer ind i dit liv. Vi tilbyder både solo-samtaler med en alkoholbehandler, gruppeforløb med mere.

Anonym og gratis hjælp mod alkoholafhængighed

Alle borgere i Danmark har let og gratis adgang til alkoholbehandling. Sådan en behandling af alkoholmisbrug kan også foregå anonymt. Når du er indskrevet i den anonyme alkoholbehandling figurerer du udelukkende som et nummer i vores system. På denne måde sikrer vi fuldstændig anonymitet.

Hvad koster alkoholbehandling?

Det er din hjemkommune, der betaler for din alkoholbehandling.

I nogle tilfælde er det også muligt at modtage en mere intensiv alkoholbehandling gennem en sundhedsforsikring. Hvis du har brug for at finde ud af om du er forsikret, vil vi gerne hjælpe dig med dette.

Kontakt behandlingscenter Alfa København på tlf. 35 35 35 81, hvis du gerne vil høre mere om dine muligheder eller have hjælp til alkoholafvænning i København. Vi tilbyder en uforpligtende samtale og gratis alkoholrådgivning til dig der misbruger alkohol, eller som er pårørende til en alkoholiker.

Du kan få gratis hjælp

I Danmark kan alle få hjælp hvis de drikker for meget, der er dog regler om hvem der må og kan hjælpe og derfor skal man altid have hjælp på et anerkendt misbrugscenter, som Alfa er.

Gratis alkoholbehandling

Mange alkoholikere ved ikke at de kan få hjælp uden at det behøver koste dem en krone. Alfa tilbyder anonym rådgivning og gratis alkoholbehandling, så du ikke skal søge økonomisk hjælp til alkoholafvænning.

Antabus alene er ikke løsningen

Rigtig mange har forsøgt at få hjælp hos egen læge, men alt for ofte hører vi at lægerne blot udskriver antabus uden terapi.

Den behandling mener vi ikke er løsningen.

Alkoholisme er alvorligt

Alkoholisme kan ikke fikses med en pille. Desværre tror mange, at de selv skal betale for at få hjælp til deres alkoholmisbrug og derfor afholder de sig fra at søge hjælp. Men sådan behøver det ikke være.

Alkoholbehandling og familien

Vil du gå i alkoholbehandling er der nogle basale råd og vejledninger.  Forskningen peger på, at alkoholbehandling er mere effektiv for personer med et misbrug, hvis behandlingen er orienteret mod hele familien. Derfor er der de senere år kommet større fokus på den familieorienterede alkoholbehandling og terapi. Kommunerne har med sundhedslovens § 141 ansvaret for alkoholbehandlingen i Danmark. Lovgivningen på sundhedsområdet angående alkoholbehandling.
Hos Alfa tilbyder vi også gratis pårørende-terapi og familiebehandling.

Læs mere om: Er du pårørende til en alkoholiker?

Læs mere om: Akut alkoholbehandling

Holistisk alkoholafvænning

I Alfa har vi en helhedsorienteret tilgang til alkoholbehandling og også fokus på din familie. Vi tilbyder gratis gruppebehandling til pårørende og familiebehandling til pårørende til klienter, der er indskrevet i et af Alfas behandlingstilbud. Vi ønsker i Alfa København at yde støtte til pårørende til alkohol afhængige. Vi vil gerne give pårørende en forståelse for de mønstre, der ofte findes i familier påvirket af alkoholmisbrug og forståelse for den proces, der kendetegner alkoholmisbrug og afhængighed af alkohol. Vi er i Alfa af den overbevisning, at det gavner hele familien på sigt.

Råd og vejledning til alkoholbehandling

Alle borgere har ret til anonym og gratis alkoholbehandling på et godkendt tilbud. Så det er vigtigt at du vælger et sted, der passer til dig og dine værdier. Det skal selvfølgelig også passe ind i dit liv. Så tænk over hvad der er vigtigt for dig inden du beslutter dig og ring for eksempel rundt til forskellige steder. Så får du en fornemmelse for stederne og gør det bedste du kan – nemlig at passe på dig selv.

Gå i alkoholbehandling

Mange tror, at det at gå i alkoholbehandling er noget kristent noget med cirkler og tårer. Det kan det også være, men behandlingscenter Alfa er først og fremmest ikke religiøst. Vi respekterer hinandens tro, men vi tror ikke på at Gud hverken straffer eller belønner vores klienter. Vi tro på at alle mennesker gør deres bedste for at takle livet og de udfordringer der er i det og desværre, har nogle udarbejdet uhensigtsmæssige måder at håndtere disse på. I vores alkoholbehandling sætter vi fokus på det, så klienterne selv finder nye sunde måder at håndtere livet på.

Læs også: Alkoholbehandling på Sjælland

Hos Alfa inspireres du til et nyt socialt netværk og fritidsliv

I Alfa har vi ansat en netværksmedarbejder, der flere gange om ugen arrangerer sociale aktiviteter for dem, der har lyst til et socialt fællesskab, når det obligatoriske behandlings-program for dagen er forbi.
De sociale aktiviteter kan være fx være træning i fitnesscenter, fællesspisning eller deltagelse i netværksgrupper. Der er tale om et frivilligt supplement til Alfas behandlingstilbud, når du har fri.

Formålet med at fokusere på at etablere et netværk og fritidsliv, mens du er i alkoholbehandling, er at du kommer i gang med at deltage i aktiviteter i civilsamfundet. Det kan være med til at gøre overgangen mellem behandlingsforløbet og dit efterfølgende selvstændige liv lettere.

Få tiden til at gå uden alkohol

Det kan, når man har – eller har haft – et alkoholmisbrug være svært at få tiden til at gå uden at drikke alkohol. Det kan også være vanskeligt at være sammen med gamle venner og bekendte, der måske stadig drikker meget, så derfor tilbyder Alfa at introducere dig for et alkoholfrit socialt fællesskab.

Lige fra du begynder i et af vores behandlingstilbud, har vi i Alfa fokus på at arbejde henimod, at du på et tidspunkt skal kunne stå på egne ben. Derfor har vi undervejs i behandlingen fokus på at hjælpe dig med at etablere et nyt netværk, som bl.a. kan bestå af de mennesker du møder, mens du er i alkoholbehandling. Vi tilbyder også at introducere dig til andre ikke-misbrugende fællesskaber som fx sportsforeninger, væresteder og relevante netværksgrupper.

Læs også: Matrikelløs alkoholbehandling

Vores forskellige behandlingstilbud tager højde for i hvilken fase af forandringscirklen, du befinder dig:

Forandringscirklen – en model der viser vejen ud af misbrug

Der er ikke to mennesker, der har præcis den samme vej ud af deres alkoholproblemer, men de fleste vil i løbet af processen hen imod et liv uden alkohol komme igennem følgende fem faser på deres vej ud af alkoholmisbruget.

forandringscirklen

1. Før-overvejelsesstadiet

Du mener ikke, at du har et alkoholproblem, eller du overvejer ikke at ændre på det.

2. Overvejelsesstadiet

Ambivalens kendetegner denne fase. Det ene øjeblik synes du, alkohol er et problem for dig, det næste øjeblik anser du ikke alkohol for at være et problem. Du overvejer fordele og ulemper ved at ændre på dit drikkemønster, og du svinger imellem at tro på, at du kan ændre det eller ej.

3. Beslutningsstadiet

Du erkender, at du har et alkoholproblem og beslutter dig for at ændre dine alkoholvaner. Du begynder måske på egen hånd at eksperimentere med at reducere mængden af alkohol, du drikker, eller søger information om alkoholbehandling. Er du i denne fase, kan du læse om Alfas forskellige behandlingstilbud her på hjemmesiden. Du er også velkommen til at kontakte os telefonisk på 35 35 35 81, hvis du har nogle spørgsmål.

4. Handlingsstadiet

Du er kommet til et punkt, hvor du ved, hvad der skal til for at ændre dit alkoholmisbrug. Du går i gang med at udføre ændringen. I denne fase lærer du, hvad der skal til for at udføre den livsstilsændring, som det kræver at blive ædru. Dine perioder uden alkoholmisbrug bliver længere og længere. Det er en fase, hvor det er normalt med slips eller tilbagefald, som for de fleste er en del af processen henimod varig ædruelighed. I denne fase kan du med fordel få støtte til at ændre dit misbrugsmønster ved at deltage i Alfas dagbehandling for alkoholmisbrug eller ambulant alkoholbehandling – alt efter hvor meget støtte du har brug for til at påbegynde ændringen.

Bemærk, at der inkluderet i dagbehandling er mulighed for alkohol afrusning i døgnbehandling på Alfa-Fredensborg, hvis du får et slip eller tilbagefald undervejs i din dagbehandling for alkoholmisbrug.

5. Vedligeholdelsestadiet (eller tilbagefald)

Du oplever at have flere handlemuligheder. Du kan fokusere på det gode ved ikke at længere at drikke alkohol, hvilket giver dig lyst til at fastholde ændringen. Det kræver, at du bliver ved med at vedligeholde din nye livsstil og fortsat er opmærksom på, hvad der for dig kan udløse lyst til at drikke alkohol for at forebygge tilbagefald.

I denne fase kan du med fordel få støtte til at vedligeholde din ændring i Alfas forskellige behandlingstilbud, hvor du kan få støtte og motivation til at fastholde din ædruelighed. I vores gruppebehandling får du støtte af andre mennesker, der befinder sig i en situation, der minder om din. Desuden får du hjælp af vores erfarne misbrugsbehandlere, der leder grupperne.

Tilbagefald, eller slips, er en naturlig del af processen henimod ædruelighed. Hvis du tager et tilbagefald undervejs i din alkoholbehandling, så kan du blive ædru igen. Men måske skal du, i en periode, have et mere intensivt behandlingstilbud for – igen – at komme ud af alkoholmisbruget.

Læs også: Tegn på alkoholisme

FAQ om alkoholbehandling og alkoholikere

Hvad er alkohol?

Alkohol er et effektivt stof der både findes i fødevarer, drikkelse og mange andre produkter. Et af de pt mest anvendte produkter indeholdende alkohol er håndsprit og parfume. Alkohol kan både opløses i vand, og samtidig kan det opløse fedtstoffer. Ved en alkoholprocent på over 60, dræber alkoholen bakterier.

Hvordan hjælper man en alkoholiker?

Alkoholikere er mennesker og det der virker for dig, virker måske ikke for mig. Vores erfaring er, at at det sjældent bidrager til noget godt, hvis man bliver udskammet og fordømt. Så husk at være en ven. Tilbyd personen at hjælpe med at kontakte nogle professionelle, der kan hjælpe, så som os, og spørg ind til hvad den alkoholafhængige har brug for. Samtaler hjælper på alle frustrationer ligesom vi hos Alfa altid er klar på en uforpligtende samtale og tilbyder anonym rådgivning til alkoholbehandling. Vi forklarer gerne om vores behandlingsmuligheder om gratis alkoholbehandling i København. Vi taler ofte med den nærmeste familie om børn eller partnere der bor hjemme, men vi taler også med den afhængige selv og dine venner. Så bare ring og spørg. Vi svarer altid.

Hvor meget skal man drikke for at være alkoholiker?

Ifølge Sundhedsstyrelsen anbefales det at kvinder drikker 7 genstande om ugen og mænd 14. Man er ikke nødvendigvis alkoholiker fordi man drikker mere end det, men man har måske brug for hjælp. Du kan teste dig selv og dit forbrug lige her.

Hvorfor bliver man alkoholiker?

Som regel spiller mange forskellige elementer ind når man bliver afhængig af alkohol eller andre rusmidler. Det kan både være en genetisk arv der spiller ind ligesom en miljømæssig arv. Endelig er vores hjerner forskellige og nogle har lettere ved at udvikle en afhængighed end andre.

Kan en alkoholiker lære at drikke med måde?

Igen vil vi sige, at mennesker er forskellige. Det der virker for dig, virker måske ikke for mig. Hos Alfa har vi et team af dygtige behandlere i vores behandlingscenter, der støtter og hjælper dig, så du finder du af hvad der er den rette løsning for dig. Først og fremmest ved at finde ud af hvorfor du overhovedet begyndte at drikke. Langt de fleste, der holder op med at drikke efter at have drukket for meget, vil stadig have lidelsen “alkoholafhængig.” De vil bare vide hvordan de styrer den, så den ikke styrer dem. Indsigten kommer ved hjælp terapi, nye meningsfulde vaner/hobbyer og ved at være det man kalder ædru alkoholikere. Altså tørlagt.

Hvad koster alkoholbehandling?

Du har som borger ret til:

  • Gratis og anonym alkoholbehandling hos godkendt privat udbyder eller hos kommunen. (Anonymiteten ophører dog, hvis der bliver ordineret receptpligtig medicin som fx antabus).
  • Påbegyndt behandling senest 14 dage efter, du har henvendt dig med ønske om behandling.
  • Frit valg af behandlingssted