Alkoholbehandling hos Alfa København

Vi sidder klar til at hjælpe dig ud af alkoholisme

 

 

Ring +45 35 35 35 81 og få hjælp i dag til alkoholbehandling i København

 

På trods af COVID-19 virussen er det stadigvæk muligt at starte i behandling: Ring +45 35 35 35 81.

Alkoholbehandling – gratis og anonymt

alkoholafrusning og misbrugabehandling

Alfas behandlingstilbud er til dig, der har et alkoholmisbrug. Alfas alkoholbehandling handler ikke primært om alkohol, men om at finde de bagvedliggende årsager til, at du har udviklet et alkoholmisbrug.

Fælles for alle Alfas tilbud om alkoholbehandling i København

I vores behandlingstilbud vil du i samarbejde med vores dygtige behandlerteam få større indsigt i, hvorfor du drikker alkohol. Du vil få hjælp til at løse de bagvedliggende problemer, så du kan finde nye mestringsstrategier og forholde dig til dit alkoholmisbrug på en mere reflekteret måde. Når du får større indsigt i dine adfærdsmønstre, kan du arbejde med at forebygge dit indtag af alkohol, så du på sigt kan fravælge alkohol og få et liv uden misbrug af alkohol.

I alle Alfas behandlingstilbud rettet mod misbrug er der fokus på at lære dig at leve på en ny måde. Du får nye strategier til at løse de bagvedliggende problemer, så du ikke længere har brug for at drikke alkohol. Vi har behandlingstilbud til dig, hvad enten du har brug for intensiv behandling op til fem dage om ugen eller et særligt tilrettelagte behandlingstilbud, hvis du er i gang med uddannelse eller i arbejde. Vores forskellige behandlingstilbud tager højde for i hvilken fase af forandringscirklen, du befinder dig.

Kontakt behandlingscenter Alfa København på tlf. +45 35 35 35 81, hvis du gerne vil høre mere om dine muligheder eller have hjælp til alkoholafvænning i København. Vi tilbyder en uforpligtende samtale og gratis alkoholrådgivning til dig der misbruger alkohol, eller som er pårørende til en alkoholiker.

Anonym og gratis alkoholbehandling i København

Alle borgere i Danmark har let og gratis adgang til alkoholbehandling. Sådan en behandling af alkoholmisbrug kan også foregå anonymt. Når du er indskrevet i den anonyme alkoholbehandling figurerer du udelukkende som et nummer i vores system. På denne måde sikrer vi fuldstændig anonymitet.

Hvad koster alkoholbehandling? Det er din hjemkommune der betaler for din alkoholbehandling.

I nogle tilfælde er det også muligt at modtage en mere intensiv alkoholbehandling gennem en sundhedsforsikring. Hvis du har brug for at finde ud af om du er forsikret vil vi meget gerne hjælpe dig med dette. Få hjælp ved at ringe til vores alkoholbehandling i København på 35 35 35 81 alle hverdage.

 

 

Forandringscirklen – en model der viser vejen ud af misbrug

Der er ikke to mennesker, der har præcis den samme vej ud af deres alkoholproblemer, men de fleste vil i løbet af processen hen imod et liv uden alkohol komme igennem følgende fem faser på deres vej ud af alkoholmisbruget:

1. Førovervejelsesstadiet

Du mener ikke, at du har et alkoholproblem, eller du overvejer ikke at ændre på det.

2. Overvejelsesstadiet

Ambivalens kendetegner denne fase. Det ene øjeblik synes du, alkohol er et problem for dig, det næste øjeblik anser du ikke alkohol for at være et problem. Du overvejer fordele og ulemper ved at ændre på dit drikkemønster, og du svinger imellem at tro på, at du kan ændre det eller ej.

3. Beslutningsstadiet

Du erkender, at du har et alkoholproblem og beslutter dig for at ændre dine alkoholvaner. Du begynder måske på egen hånd at eksperimentere med at reducere mængden af alkohol, du drikker, eller søger information om alkoholbehandling. Er du i denne fase, kan du læse om Alfas forskellige behandlingstilbud her på hjemmesiden. Du er også velkommen til at kontakte os telefonisk på 35 35 35 81, hvis du har nogle spørgsmål.

4. Handlingsstadiet

Du er kommet til et punkt, hvor du ved, hvad der skal til for at ændre dit alkoholmisbrug. Du går i gang med at udføre ændringen. I denne fase lærer du, hvad der skal til for at udføre den livsstilsændring, som det kræver at blive ædru. Dine perioder uden alkoholmisbrug bliver længere og længere. Det er en fase, hvor det er normalt med slips eller tilbagefald, som for de fleste er en del af processen henimod varig ædruelighed. I denne fase kan du med fordel få støtte til at ændre dit misbrugsmønster ved at deltage i Alfas dagbehandling for alkoholmisbrug eller ambulant alkoholbehandling – alt efter hvor meget støtte du har brug for til at påbegynde ændringen.

Bemærk, at der inkluderet i dagbehandling er mulighed for alkohol afrusning i døgnbehandling på Alfa-Fredensborg, hvis du får et slip eller tilbagefald undervejs i din dagbehandling for alkoholmisbrug.

5. Vedligeholdelsestadiet (eller tilbagefald)

Du oplever at have flere handlemuligheder. Du kan fokusere på det gode ved ikke at længere at drikke alkohol, hvilket giver dig lyst til at fastholde ændringen. Det kræver, at du bliver ved med at vedligeholde din nye livsstil og fortsat er opmærksom på, hvad der for dig kan udløse lyst til at drikke alkohol for at forebygge tilbagefald.

I denne fase kan du med fordel få støtte til at vedligeholde din ændring i Alfas forskellige behandlingstilbud, hvor du kan få støtte og motivation til at fastholde din ædruelighed. I vores gruppebehandling får du støtte af andre mennesker, der befinder sig i en situation, der minder om din. Desuden får du hjælp af vores erfarne misbrugsbehandlere, der leder grupperne.

Tilbagefald, eller slips, er en naturlig del af processen henimod ædruelighed. Hvis du tager et tilbagefald undervejs i din alkoholbehandling, så kan du blive ædru igen. Men måske skal du, i en periode, have et mere intensivt behandlingstilbud for – igen – at komme ud af alkoholmisbruget.

Læs også: Tegn på alkoholisme

Tilbud om socialt netværk og fritidsliv

I Alfa har vi ansat en netværksmedarbejder, der flere gange om ugen arrangerer sociale aktiviteter for dem, der har lyst til et socialt fællesskab, når det obligatoriske behandlingsprogram for dagen er forbi. De sociale aktiviteter kan være fx være træning i fitnesscenter, fællesspisning eller deltagelse i netværksgrupper. Der er tale om et frivilligt supplement til Alfas behandlingstilbud, når du har fri. Formålet med at fokusere på at etablere et netværk og fritidsliv, mens du er i alkoholbehandling, er at du kommer i gang med at deltage i aktiviteter i civilsamfundet. Det kan være med til at gøre overgangen mellem behandlingsforløbet og dit efterfølgende selvstændige liv lettere.

Det kan, når man har – eller har haft – et alkoholmisbrug være svært at få tiden til at gå uden at drikke alkohol. Det kan også være vanskeligt at være sammen med gamle venner og bekendte, der måske stadig drikker meget, så derfor tilbyder Alfa at introducere dig for et alkoholfrit socialt fællesskab.

Lige fra du begynder i et af vores behandlingstilbud, har vi i Alfa fokus på at arbejde henimod, at du på et tidspunkt skal kunne stå på egne ben. Derfor har vi undervejs i behandlingen fokus på at hjælpe dig med at etablere et nyt netværk, som bl.a. kan bestå af de mennesker du møder, mens du er i alkoholbehandling. Vi tilbyder også at introducere dig til andre ikke-misbrugende fællesskaber som fx sportsforeninger, væresteder og relevante netværksgrupper.

Familie og pårørende

I Alfa har vi en helhedsorienteret tilgang til alkoholbehandling og også fokus på din familie. Vi tilbyder gratis gruppebehandling til pårørende og familiebehandling til pårørende til klienter, der er indskrevet i et af Alfas behandlingstilbud. Vi ønsker i Alfa København at yde støtte til pårørende til misbrugere. Vi vil gerne give pårørende en forståelse for de mønstre, der ofte findes i familier påvirket af alkoholmisbrug og forståelse for den proces, der kendetegner alkoholmisbrug og afhængighed af alkohol. Vi er i Alfa af den overbevisning, at det gavner hele familien på sigt.

Hvad koster alkoholbehandling?

Du har som borger ret til:

  • Gratis og anonym alkoholbehandling hos godkendt privat udbyder eller hos kommunen. Anonymiteten ophører dog, hvis der bliver ordineret receptpligtig medicin som fx antabus.
  • Påbegyndt behandling senest 14 dage efter, du har henvendt dig med ønske om behandling.
  • Frit valg af behandlingssted

Alkoholbehandling bør inkludere familien

En del af de borgere, der drikker for meget alkohol, har både partner og hjemmeboende børn. Forskningen peger på, at alkoholbehandling er mere effektiv for personer med et misbrug, hvis behandlingen er orienteret mod hele familien. Derfor er der de senere år kommet større fokus på den familieorienterede alkoholbehandling og terapi. Kommunerne har med sundhedslovens § 141 ansvaret for alkoholbehandlingen i Danmark. Lovgivningen på sundhedsområdet angående alkoholbehandling

Læs mere om: Er du pårørende til en alkoholiker?

Læs mere om: Akut alkoholbehandling

Lad os hjælpe dig

Har du brug for hjælp til at håndtere et overforbrug eller har du brug for hjælp til en pårørende, så kontakt os helt anonymt. Vi hjælper dig videre i processen.