Alkoholmisbrug – få effektiv hjælp mod alkoholisme i København

Hvornår har man et Alkoholmisbrug? Læs mere om forskellen mellem Alkoholmisbrug og Alkoholafhængighed. Få hjælp mod alkoholmisbrug nu.

 

Hvornår er man alkoholiker? 

Når vi drikker for meget, er der mange betegnelser der følger med. Ofte ved vi godt, når vi drikker for meget, men hvornår er “for meget” et decideret misbrug eller afhængighed? Man kan fx godt drikke rigtig meget alkohol uden at være afhængig, men grundlæggende er en alkoholiker betegnet ved at være afhængig af alkohol og lever et liv, hvor tankerne primært drejer sig om den næste slurk.

Sundhedsstyrelsens har udarbejdet anbefalinger der vurderer hvornår man drikker for meget. Drikker man mere end de anbefaler, kan alkohol begynde at skabe problemer i dit liv og forbruget kan udvikle sig til en afhængighed og dermed tegn på alkoholisme.
Læs her om 5 symptomer på alkoholisme 

Hvornår har man et alkoholmisbrug?

Hvis du har udviklet alkoholafhængighed, kan du ikke bare lade være med at drikke. Kroppen har vænnet sig til alkoholindtaget, og du vil få abstinenser, hvis du pludselig ikke indtager alkohol. Hvis du brat stopper med at drikke alkohol, eller indtager mindre alkohol end du plejer, risikerer du at få delirium tremens. Det er en tilstand med psykoser og i svære tilfælde kramper, der i yderste instans kan føre til dødsfald.

Hvad er alkoholmisbrug

Hvis du drikker mere end Sundhedsstyrelsens anbefaling er der god grund til at være nysgerrig på omfanget af dit forbrug, da det kan have vitale konsekvenser for dit liv. 

Hvad er forskellen mellem alkoholmisbrug og alkoholafhængighed

Hvis du gennem længere tid har haft et alkoholmisbrug, kan du have udviklet en decideret alkoholafhængighed. Risikoen for at udvikle alkoholafhængighed stiger i takt med et stort indtag af alkohol, fordi der gradvist sker en tilvænning i kroppen, så tolerancen overfor alkohol bliver højere, og der kan indtages større mængder uden den ønskede effekt.
Sundhedsstyrelsen vurderer, at 585.000 danskere har et skadeligt alkoholforbrug og at 140.000 er afhængige af alkohol.

Hvad er årsagerne til alkoholmisbrug?

Når et alkoholmisbrug udvikles, kan der være flere forskellige årsager bag.
I Alfa anser vi alkoholmisbruget som en løsning på andre problemer, som giver mening for dig, der drikker. Det kan være, at du drikker for at dæmpe psykiske problemer eller følelser som sorg og vrede, der kan være svære at håndtere.

Det kan også være, at selve alkoholmisbruget med tiden har udløst angst eller depression. Det kan være svært at afklare, om det var de psykiske problemer eller alkoholmisbruget, der kom først. Har du både et misbrug af alkohol og en psykiatrisk diagnose, har du det, som kaldes en dobbeltdiagnose, og så er det vigtigt, at der bliver taget højde for det.

 

Alkohol, fællesskaber og ensomhed

Flere videnskabelige undersøgelser har vist, at de fleste mennesker oplever det som stigmatiserende ikke at drikke alkohol. Det kan gøre det svært at erkende, at du har et alkoholmisbrug, fordi du måske er bange for ikke længere at være en del af fællesskabet med venner og familie, hvis du nedsætter dit alkoholforbrug eller helt stopper med at drikke alkohol.

Tegn på alkoholisme
Det kan være, at du allerede oplever en form for udelukkelse af fællesskabet på grund af dit alkoholmisbrug. Måske forsøger din familie eller dine venner at opstille regler for at begrænse dit alkoholindtag? Eller måske bliver du ikke inviteret med til fester, fordi din omgangskreds har erfaring med, at dit alkoholproblem kan føre til ukontrollabelt drikkeri og uhensigtsmæssig adfærd. Det kan være, at alkoholmisbruget fører til konflikter, skænderier eller blackouts? Eller måske har du mistet dit kørekort på grund af spritkørsel eller er bange for, at det kan ske.

Alkoholmisbrug som et middel til at tackle ensomhed
Det er ikke sikkert, at alkoholmisbruget eller alkoholafhængigheden længere er forbundet med noget socialt for dig. At drikke alkohol kan nemlig også være en måde at håndtere ensomhed på og foregå, når du er alene. Måske er isolationen en del af alkoholproblemet?

I Danmark er alkohol et legalt rusmiddel og alkohol kan købes lovligt, når du er over 16 år. Fordi alkohol er et legalt rusmiddel, der er anerkendt som nydelsesmiddel, er det alment socialt accepteret. De fleste unge og voksne danskere har dermed et forbrug af alkohol.

 

Symptomer ved alkoholmisbrug

Alt har en pris og det har alkoholmisbrug også. Vi glemmer nemt, at alkohol faktisk er et giftstof. Et langvarigt forbrug har konsekvenser både fysiologisk, mentalt og socialt og generelt en nedsat levetid. Alkoholmisbrug symptomer er derfor meget vigtige at tage seriøst for at bevare det gode liv.

Hvad gør et alkoholmisbrug ved kroppen:
Ifølge WHO, kan alkohol forårsage op mod 200 forskellige sygdomme og skader på kroppen. Mest omtalt er svækket immunforsvar, øget risiko for kræft og sukkersyge. Derudover ses hjerte-kar sygdomme, svækket eller nedsat leverfunktion. Nedsat potent. Forhøjet blodtryk, søvnforstyrrelser, svækket tarmsystem og meget mere.

WHO er Worlds Health Organisation og du kan læse mere om deres forskningsbaserede resultater her

Psykiske symptomer ved alkoholmisbrug:
Psykisk oplever mange med alkoholmisbrug alvorlige neurologiske svækkelser, alkoholdemens, svækket hukommelse, mental træthed og andre alvorlige mentale følgevirkninger.
Alkohol er et organisk opløsningsmiddel, der påvirker næsten alle kroppens organer. Det betyder, at alkohol kan skade din hjerne, fordi nervecellerne er isoleret med fedt. Alkohol kan forstyrre signalerne, så din reaktionsevne bliver langsommere.

Derudover er et alkoholmisbrug ofte enormt ødelæggende for de sociale relationer, arbejdsmuligheder og generel livskvalitet.

 

Hvad sker der, hvis man ikke behandler alkoholmisbrug?

Desværre er risikoen frygtelige følgeskader ikke det værste ved alkoholmisbrug. Der er en reel risiko for dødelighed og netop derfor bør et alkoholmisbrug altid behandles. Ifølge Statens Institut for Folkesundhed er alkohol årsag til knap 4000 dødsfald årligt. Derfor skal du altid huske at få hjælp.

Hvordan behandler man alkoholisme?

Hvordan får man behandling og hvilke behandlingstyper tilbyder ALFA København. Det er et af de oftest stillede spørgsmål ligesom: Hvem kan få hjælp til alkoholmisbrug?

 Sundhedsloven § 141 giver borgere med alkoholproblemer fire rettigheder:

-Tilbud om gratis alkoholbehandling
-Mulighed for at henvende sig anonymt
-Garanti for at behandling iværksættes, senest 14 dage efter man har søgt hjælp
-Mulighed for frit valg af alkoholambulatorium, uanset hvor man bor

Valgfriheden betyder, at selvom din kommune driver et ambulatorium, har du ret til at benytte et privat behandlingscenter, uanset om stedet har en aftale med din kommune eller ej. Det eneste krav er, at stedet er godkendt, og dermed har en aftale med en af landets kommuner. Alfa er selvfølgelig godkendt!
Ifølge Sundhedsstyrelsen anbefalinger bør mænd ikke drikke mere end 14 genstande om ugen og kvinder 7. Intet indtag er dog sundest.

 

Alkohol afrusning og årsagen bag misbruget

Akkurat som Sundhedsstyrelsen anbefaler, at afrusning ikke står alene som alkoholbehandling, men ledsages af en psykosocial intervention, står det heller ikke alene hos os. Vi hjælper selvfølgelig også med behandling af abstinenser, så du kommer godt igennem dagene.

I Alfa ser vi alkoholmisbruget som et symptom på underliggende problemer. Når de underliggende, følelsesmæssige problemer bliver løst, kan du ved at reflektere begynde at fravælge alkohol. På sigt kan du opnå et liv uden brug af alkohol eller andre rusmidler.

Læs mere om Antabus behandling mod alkohol misbrug – Fordele og ulemper.

Fælles for Alfas tilbud om hjælp og behandling af misbrug og afhængighed
I alle behandlingstilbuddene tager vi på Alfa udgangspunkt i, hvad dit primære misbrug består af. Vi har også fokus på, at alkoholmisbruget ikke flytter sig til et andet rusmiddel eller en uhensigtsmæssig adfærd. Vi har også fokus på, om alkoholmisbruget er forbundet med psykiatriske problematikker som fx angst og depression.

Dobbeltdiagnoser og misbrugsbehandling
Det kan være, at du lider af en psykiatrisk diagnose, der sammen med alkoholmisbruget har udviklet sig til en dobbeltdiagnose. Ifølge Socialstyrelsen viser videnskabelige undersøgelser, at op mod 50 procent af mennesker med alkoholmisbrug har psykiske lidelser.

En dobbeltdiagnose kan gøre det særligt udfordrende at få løst alkoholproblemet, fordi den psykiatriske diagnose fx kan gøre det vanskeligt at koncentrere sig eller styre sine impulser. Mennesker med dobbeltdiagnoser har ofte brug for et behandlingsforløb, der både involverer behandling for alkoholmisbruget og psykiatrisk behandling.

Alfas misbrugsbehandling er tilrettelagt i samråd med vores egen speciallæge i psykiatri, der har stor viden om alle former for misbrug

Læs mere om Alfa Københavns alkoholbehandling lige her 

 

 

Har du et rusmiddelproblem?