ambulant misbrugsbehandlingAmbulant behandling

Den ambulante behandling har ingen øvre grænse for varighed, og indeholder både gruppebehandling og individuelle samtaler. Fremmøde tilpasses borgerne aktuelle tilknytning til arbejdsmarkedet, for at sikre den bedst mulige tilbagefaldsforebyggelse.

Gruppebehandling

Ambulant behandling foregår i aftentimerne, i op til 6 måneder og inkluderer:

  • Session med afspænding og reaktionsrunde i begyndelsen af hvert møde.
  • Problemløsende gruppeterapi
  • Tilbagefaldsforebyggende rådgivning
  • Workshops om temaer relateret til afhængig livsstil og helbredelse, herunder medafhængighed, netværk, familiesystemer, kommunikation, følelseshåndtering mv.

Individuel terapi

Alfa København tilbyder herudover individuel terapi som tilkøb til den ambulante behandling for at reducere risikoen for tilbagefald. Vi bruger primært SE-terapi (Somatic Experience, jf. hjemmesiden seforeningen), som er en terapiform for senfølger af chok og traumer (PTSD). Formålet med terapien er at hjælpe klienten at opnå forøget evne til selvregulering i forhold til følelser, stress og ubehagelige kropsfornemmelser, som kan føre til tilbagefald. Vores erfaring er, at mange af vore klienter har en traumatisk fortid og er måske vokset op under dysfunktionelle familiære forhold, hvilket er årsagen til, at vi primært bruger denne terapiform. Vi tilbyder også psykoterapi og psykomotorisk behandling som alternativ til SE-terapi.

Den individuelle terapi indledes typisk i slutningen af dagbehandlingen og afsluttes i ambulant behandling. Hver borger med behov for SE terapi, gennemgår et forløb på 2 individuelle timer om måneden.

Der er fortsat opfølgning hos socialrådgiver og kan tilkøbes psykiater efter behov når man er indskrevet i ambulant behandling.

Alfa København – Når frihed fra rusmidler er målet!

Har du brug for ambulant eller dagbehandling til at komme fri af din afhængighed?

Så kan Alfa København hjælpe!

Har du et rusmiddelproblem?

12 + 4 =