Gratis og anonym alkoholbehandling

Har du brug for ambulant alkoholbehandling?

Ring på 35 35 35 81

Fylder alkoholen for meget kan du gratis henvende dig til den anonyme alkoholbehandling i Alfa København.

Du vil her møde en alkoholbehandler eller lægen som vil hjælpe dig med at få afklaret hvor omfangsrigt dit alkoholproblem er. I Alfa Københavns anonyme ambulante alkoholbehandling fortæller INGEN om din deltagelse. Du er fuldstændig anonym og tilbuddet er fuldstændigt gratis for dig.

 

Brug for mere

Hvis alkoholmisbruget er af en sådan grad at du har brug for afrusning, og dit alkoholforbrug minder om decideret alkoholisme, og har negativ indflydelse på dit familie og arbejdsliv kan det være at du har brug for et mere intensivt behandlingsforløb såsom døgnbehandling eller fuld dagbehandling. Så kan du benytte forsikring, selvfinansiering eller visitation fra Kommunen. Alt dette hjælper vi dig med at afdække ved den første samtale.

Hvis du har en sundhedsforsikring dækker den for alle behandlingsudgifterne. Din Kommune kan visitere til Alfa København.

 

alkoholafrusning og misbrugabehandlingIndividuel

Den ambulante alkoholbehandling i Alfa København foregår en aftenen om ugen. Du er på den måde i stand til at passe både arbejde eller andre gøremål mens du sideløbende modtager din behandling. Hele din alkoholbehandling vil tage udgangspunkt i netop din situation og dine problemer vil blive adresseret i den rækkefølge du ønsker.

Alkoholbehandling handler ikke meget om alkohol. Den handler lidt om hvad alkohol hjælper dit med og meget om hvordan du kan få dit liv til at blive meningsfuldt igen når du ikke længere bruger denne “løsning”. Den særlige tilbagefaldsforebyggende rådgivning for alkoholisme, vil hjælpe dig at kunne identificere risikable situationer før de opstår. Samtidigt vil den være med til at gøre dit liv meningsfuldt og fri af alkoholmisbrug.

Efter endt alkoholbehandling vil du ikke længere være i den situation hvor du ikke forstår hvorfor du drikker igen og igen selvom du har lovet dig selv at stoppe. Du ville være i stand til at stoppe dette destruktive mønster allerede før det sker og igen kunne føle dig som en del af familien og samfundet på lige fod med alle andre.

 

Behandlingsprogrammet

Behandlingsprogrammet i den anonyme alkoholbehandling er grundlæggende bygget op omkring den manualbaserede Tilbagefaldsforebyggende rådgivning – en arbejdsbog i håndtering af højrisikosituationer samt undervisning og workshops. Disse foredrag omhandler mange af de underliggende problemstillinger der kan være grunden til at du ikke kan kontrollere alkoholforbruget.

Socialrådgiveren er en god hjælp hvis der er sket et skred i din sociale situation og du har brug for at kende dine muligheder.

Du fastsætter sammen med din alkoholbehandler mål for alkoholbehandlingen. Nogle ønsker at stoppe helt med at drikke alkohol, andre ønsker at reducere deres forbrug. Behandlingslængden er typisk 6-12 måneder.

Du er meget velkommen til at benytte vores kontaktformular ude til højre, og vi vil hurtigst muligt kontakte dig.

Alfa København er et privat tilbud der via rammeaftale er en del af det kommunale alkoholbehandlingstilbud. Derfor er det gratis at modtage ambulant alkoholbehandling.

Ring 35 35 35 81

Kontaktformular

2 + 11 =

Faserne i alkoholbehandlingen i Alfa København

Opstart i Alkoholbehandlingen

Du ankommer til første samtale med en alkoholbehandler og dit behandlingsbehov afdækkes. I denne indledende fase møder man 1-2 gange ugentligt til behandling.

 

 • Gruppebehandling
 • Individuelle samtaler
 • Mindfulness
 • Tilbagefaldsforebyggelse
 • Evt. antabus og ambulant afrusning

Alkoholbehandling mellem fasen

I denne fase er intensiteten lavere end den foregående og du møder typisk 2-4 gange om måneden.

 

 • Individuelle samtaler
 • Mindfulness
 • Tilbagefaldsforebyggelse
 • Evt. gruppebehandling
 • Evt. antabus

 

Alkoholbehandling vedligeholdelses fasen

I denne fase møder du 1-2 gange om måneden til opfølgende samtaler med din behandler. I taler primært om tilbagefaldsforebyggelse og dette program bliver skræddersyet til præcist din livssituation.

 

 • Individuelle samtaler
 • Individuel tilbagefaldsforebyggelse
 • Evt. gruppebehandling
 • Mindfulness

Ring 35 35 35 81 døgnet rundt