Antabus

Antabus er et lægemiddel mod alkoholmisbrug. Ordet antabus er dannet af de latinske ord anti (mod) og abusus (misbrug).

Antabus indeholder disulfiram, et stof der forhindrer nedbrydningen af alkohol i leveren. Når man indtager stoffet får man, hvis man samtidig indtager alkohol, en forøget koncentration af acetaldehyd i blodet. Acetaldehyd er en af de største årsager til ”tømmermænd”, så når koncentrationen forøges sker der en negativ reaktion i kroppen, som medfører hovedpine, ansigtsrødme, angstreaktioner, svimmelhed, øget blodtryk, hurtig puls, kvalme, opkastning og opkastningsfornemmelser. I svære tilfælde kan det også give kollaps. Antabus interagerer aktivt med mange andre medikamenter, og man bør derfor altid oplyse til sin læge, hvis man tager antabus. Overdosering af antabus kan fremkalde psykose, med hallucinationer og angstanfald.

Antabus er ikke længere det foretrukne medicinske tilbud til alkoholikere.

DOSISFORSLAG
Behandlingen indledes med 800 mg de første 2-3 dage, hvorefter der gives en vedligeholdelsesdosis på 200 mg dagligt eller 400-800 mg 2 gange pr. uge.

SEPONERING
Ved seponering bør alkohol ikke indtages før 1-2 uger, pga. den lange halveringstid.

Lægen ordinerer Antabus og du kan komme i antabusbehandling når du er indskrevet i et af Alfa Københavns tilbud. Alle borgere der er indskrevet i Alfa København tilses af psykiateren.

Har du et rusmiddelproblem?

15 + 9 =