Antabus

Antabus er et lægemiddel mod alkoholmisbrug. Ordet antabus er dannet af de latinske ord anti (mod) og abusus (misbrug). Antabus indeholder disulfiram, et stof der forhindrer nedbrydningen af alkohol i leveren. Når stoffet indtages, får du, hvis du samtidig indtager alkohol, en forøget koncentration af acetaldehyd i blodet. Acetaldehyd er en af de største årsager til ”tømmermænd”. Når koncentrationen forøges sker der en negativ reaktion i kroppen, som medfører hovedpine, ansigtsrødme, angst, svimmelhed, øget blodtryk, hurtig puls, kvalme, opkastning og opkastningsfornemmelser. I værste tilfælde kan du risikere kollaps eller dødsfald.

Antabus interagerer aktivt med mange andre medikamenter, og du bør derfor altid oplyse til din læge, hvis du tager antabus. Overdosering af antabus kan fremkalde psykose, hallucinationer og angstanfald.

Tanken bag at indtage antabus er at du, hvis du bliver overmandet af drikketrang, kan afholde dig fra at drikke alkohol af frygt for de ubehagelige og farlige konsekvenser. I praksis viser det sig desværre ofte at drikketrangen er så voldsom at den overtrumfer frygten for konsekvenserne af antabus.

Antabus er et stof der i midten af forrige århundrede blev opdaget af danske forskere. I Danmark er antabus stadig meget udbredt til medicinsk alkoholbehandling.

Hvordan virker antabus?

Flere undersøgelser peger på at antabus har en meget begrænset virkning. Antabus er ikke længere det bedste/foretrukne medicinske tilbud til at behandle alkoholafhængighed. Flere fagfolk anbefaler i stedet nogle andre typer af alkoholmedicin. Lægemidlet acamprocat har fx en langt bedre dokumenteret effekt.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man kun tilbyder antabus efter nøje overvejelser, fordi der er usikkerhed om antabus har den ønskede effekt og der er risiko for bivirkninger og i yderste konsekvens dødsfald, hvis du drikker alkohol med antabus i kroppen. Desuden anbefaler Sundhedsstyrelsen at medicinsk alkoholbehandling altid suppleres med social misbrugsbehandling.

Hvis du og lægen finder frem til at antabus eller anden alkoholmedicin bør være en del af din misbrugsbehandling, så ordinerer lægen det til dig. Du kan komme i antabusbehandling når du er indskrevet i et af Alfa Københavns tilbud og vil blive tilset af vores psykiater.

Hvis du får ordineret antabus, så indledes behandlingen med at du får 800 mg de første 2-3 dage, hvorefter du får 200 mg dagligt eller 400-800 mg 2 gange pr. uge. Når antabusbehandling er indledt, så bør du ikke indtage alkohol i 1-2 uger efter du har indtaget antabus pga. af præparatets lange halveringstid.

I Alfa København vil behandling med antabus eller andre former for alkoholmedicin aldrig stå alene. I vores alkoholbehandling kan du lære mere effektive strategier til at stoppe dit alkoholmisbrug end at tage en pille, som ikke i sig selv kan løse de bagvedliggende årsager til dit misbrug.

Har du et rusmiddelproblem?

14 + 7 =

Vi tilbyder en mere sammenhængende indsats. Vi hjælper med ambulant alkoholbehandling og misbrugsbehandling, afgiftning, afrusning eller stabilisering, samtidigt med at du modtager den terapeutiske behandling.

Sankt Kjelds Plads 12, 2 sal 2100 Kbh.
+45 35 35 35 81