Misbrugsbehandling og alkoholbehandlingDagbehandling for stofmisbrug

Dagbehandling for stofmisbrug består af intensiv dagbehandling 5 dage om ugen i flere måneder.

Hvornår kan jeg starte i dagbehandling?

Du kan begynde i dagbehandlingen på din første stoffrie dag, eller hvis du er i stabil substitionsbehandling uden sidemisbrug.

Hvis afgiftning skønnes nødvendig, kan Alfa København tilbyde 15 dages afgiftning igennem vores samarbejdspartner, Alfa-Fredensborg, uden merberegning.

Behandlingsforløbet

I dagbehandlingen deltager du fra mandag til fredag kl. 8.30-14.15 i et behandlingsforløb, der blandt andet består af følgende aktiviteter:

  • Problemløsende gruppeterapi
  • Individuelle opgaver
  • Tilbagefaldsforebyggende rådgivning
  • Afspænding, yoga og mindfulness
  • Workshops om emner relateret til stofmisbrug og afhængighed fx følelseshåndtering, kommunikation, netværk m.m.

Herudover planlægges individuelle samtaler med Alfas behandlingsteam, der bl.a. består af socialrådgiver og psykiater. Vi arbejder under hele dit behandlingsforløb tæt sammen med din kommunes rådgivningscenter, jobcenter og andre involverede for at sikre, at du nærmer dig arbejdsmarkedet og/eller uddannelse, inden du bliver udskrevet fra Alfa.

Vi har bl.a. fokus på at lære dig nye metoder til at mindske din bekymringer og dit stressniveau, som du måske hidtil har forsøgt at regulere ved hjælp af stoffer. Blandt andet underviser vores professionelle instruktører hver uge i yoga og mindfulness, der er nogle effektive metoder til at reducere stress og lære dig at acceptere dine følelser.

Job eller uddannelse

Hvis du ikke, når du begynder i dagbehandling for stofmisbrug, er afklaret i forhold til job eller uddannelse, vil dette være et centralt omdrejningspunkt igennem hele dit dagbehandlingsforløb. Det er vores klare målsætning, at du skal starte i job eller på en uddannelse, når du overgår til den ambulante del af behandlingen, så du undervejs i behandlingstilbuddet lærer at mestre hverdagslivet uden stofmisbrug.

Tilbagefald

I misbrugsbehandling kan der ske tilbagefald eller forekomme slips. I Alfa København tilbyder vi en akut tilbagefaldsbehandling, der gør det muligt, at du kan få op til 10 dages afrusning og ophold i døgnbehandling med få timers varsel, uden yderligere omkostninger for samarbejdspartner. Denne “tilbagefaldsforsikring” har igennem årene reduceret risikoen for fatal overdosis.

Vil du ringes op?

13 + 9 =

Vi tilbyder en mere sammenhængende indsats. Vi hjælper med ambulant alkoholbehandling og misbrugsbehandling, afgiftning, afrusning eller stabilisering, samtidigt med at du modtager den terapeutiske behandling.

Sankt Kjelds Plads 12, 2 sal 2100 Kbh.
sikkerpost@alfakbh.dk
+45 35 35 35 81