Misbrugsbehandling og alkoholbehandlingDagbehandling hos Alfa København

Den første fase består af 2-4 måneders intensiv dagbehandling. En borger kan begynde i dagbehandlingen på sin første stoffrie dag eller hvis de er i stabil substitionsbehandling uden sidemisbrug. Hvis afgiftning skønnes nødvendig, kan Alfa København tilbyde 15 dages afgiftning igennem en af vores samarbejdspartnere, Alfa Fredensborg, uden merberegning.

Dagsprogram i dagbehandlingen

Borgeren deltager i et dagligt program i dagbehandlingen, fra mandag til fredag kl. 8.30-14.15, aktiviteterne inkludere:

  • En morgensession med afspænding og gennemgang af reaktioner på sidste session, samt stress-/funktionsniveau hver dag
  • To timers problemløsende gruppeterapi, eller gennemgang af en individuel opgave i gruppen mandag og fredag.
  • Mande – Kvindegruppe tirsdag.
  • Tilbagefaldsforebyggende rådgivning onsdag.
  • Workshop om afhængighed og relaterede emner mandag og torsdag.
  • Ansvar for indkøb til frokost og for oprydning, samt andre daglige pligter, hvilket støtter evnen til fælles ansvar og følelsen af fællesskab.
  • Tilbud om motion og kropsbevidsthedstræning en gang om ugen.
  • NADA akupunktur 2 gange ugentlig.

Herudover planlægges individuelle samtaler med terapeuter, socialrådgiver og psykiater. Der arbejdes tæt sammen med rådgivningscenter,  jobcenter og andre involverede under hele behandlingsforløbet for, at klienten så vidt muligt nærmer sig arbejdsmarked og/eller uddannelse inden udskrivning.

Job eller uddannelse

Hvis borgeren ikke allerede er afklaret i forhold til Job eller uddannelse vil dette være et centralt omdrejningspunkt igennem hele deres dagbehandling. Det er vores klare målsætning at borgeren skal starte job eller uddannelse når de starter i den ambulante del af behandlingen.

Tilbagefald

I misbrugsbehandling kan der ske tilbagefald. I alfa København har vi en akut tilbagefaldsbehandling der muliggør at borgeren får op til 10 dage ophold i døgnbehandlingen med få timers varsel, uden yderligere omkostninger for samarbejdspartner. Denne “tilbagefaldsforsikring” har igennem årene reduceret risikoen for fatal overdosis for flere borgere.

Når borgeren har gennemført sin dagbehandling er det mest almindeligt at de overgår til den ambulante behandling. Denne mindre intensive indsats gør det let at modtage tilbagefaldsforebyggelse samtidigt med Job eller uddannelse.

 

Vil du ringes op?

14 + 5 =