På trods af COVID-19 virussen er det stadigvæk muligt at starte i behandling: Som et tillæg til behandlingen tilbyder vi nu også hjælp på telefonen og gennem vores online møde platform. Ring 35 35 35 81 og vi hjælper dig i gang i dag.

Vores psykolog er autoriseret i at anvende EMDR, der kan hjælpe dig med at håndtere PTSD og traumatiske hændelser. Hvis du har behov for EMDR, så tilrettelægges et individuelt forløb.

Hvad er EMDR?

EDMR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) er en terapiform, der bearbejder dine traumer. EMDR er relativ skånsom og udnytter dine naturlige ressourcer og processer. Problemet med mange smertefulde erindringer er, at de ikke kan bearbejdes, fordi de er for smertefulde. Du kan således blive ved med at have de smertefulde erindringer i årevis, men EMDR kan hjælpe dig til at slippe af med ubehaget.

Når du har fortalt om dine symptomer og baggrund, vil psykologen afdække de ressourcer du har med dig. Dine styrker kan ruste dig til at gå ind i at finde frem til den traumatiske hændelse i fortiden, som har udløst de ubehagelige følelser i dig.

Du vil blive bedt om at tænke på den ubehagelige hændelse og fortælle om den negative tanke, der knytter sig til den smertefulde erindring samtidig med at din krop påvirkes rytmisk, fx via tapping. Dette vil igangsætte bearbejdningen af oplevelsen og berolige dit nervesystem, så ubehaget letter.

Det er vigtigt at få sat ord på dine oplevelser

Selvom den ubehagelige oplevelse for længst er overstået, så husker din krop. Det kan føles lige så ubehageligt at tænke på den hændelse, der uløste traumet, som dengang du oplevede det. EMDR vil hjælpe dig til at få sat ord på den fysiske oplevelse, så du ikke længere automatisk genoplever oplevelsen, når du fx via lyde og lugte, bliver mindet om den traumatiske hændelse. Negative tanker, der er udløst af den traumatiske begivenhed, kan vha. EMDR erstattes med positive tanker om dig selv, så den smertefulde reaktion kan ændres.

Du vil efter EMDR behandlingen stadig kunne huske den traumatiske oplevelse, men det bliver mindre ubehageligt at tænke på den.

Formålet med EMDR terapi er at mindske dit ubehag, så at du kan lade de fortidige traumatiske begivenheder ligge i fortiden og ikke behøver prøve at fjerne ubehaget ved at drikke alkohol eller tage stoffer.

EMDR er en effektiv behandlingsmetode

EMDR er en evidensbaseret metode, som WHO anbefaler til behandling af PTSD. Du kan læse mere om metoden her.