Familiebehandling

Vi tilbyder familiebehandling til pårørende til de klienter, der er indskrevet i et af vores behandlingstilbud, hvis klienten har givet sit samtykke og synes det er en god ide.

Alfa Københavns familiebehandling

Vores familiebehandling består af terapeutiske samtaler, hvor I, som familie, bliver bevidst om de forskellige adfærdsmønstre, der ofte findes i familier med misbrug. I får også indsigt i de mekanismer, som ubevidst aktiveres i en familie præget af misbrug. Målet er, at I som familie i samarbejde udvikler nye strategier for kommunikation og samvær.

Målet med familiebehandling

Vi tilbyder samtaleterapeutisk familiebehandling et begrænset antal gange undervejs i behandlingsforløbet og som efterværn. Det kan foregå på to forskellige måder: enten kan hele den berørte familie sammen deltage i familiebehandlingen eller de pårørende kan deltage i samtaler med en behandler uden misbrugeren er tilstede, hvis klienten har givet sit samtykke.

På denne måde lærer begge parter at gøre brug af de redskaber og mestringsstrategier, de har tilegnet sig i familiebehandlingen og misbrugsbehandlingen med henblik på at føre en anerkendende og ligeværdig dialog. Målet er, at I som familie kan tale samme sprog og bliver i stand til at samarbejde.

Familiebehandling sikrer, at I får en bedre forståelse for hinandens situation. I får præsenteret nogle begreber, der gør jer i stand til at tale samme sprog. Formålet er, at I fremadrettet i fællesskab kan træffe sundere beslutninger om fx børn og fremtid. Måske skal I også finde ud af, hvorvidt jeres relation kan bevares intakt eller ej. Det vil vi gerne hjælpe jer med.

Kontakt os på telefonnummer 35 35 35 81 for at høre nærmere om vores tilbud om familiebehandling.