Når målet er frihed fra rusmidler!

Alkoholbehandling og misbrugsbehandling

På Østerbro i København

Hos Alfa København kan du få

  • Ambulant behandling 
  • Dagbehandling
  • Udgående behandling 
  • Botilbud
  • Døgnbehandling – I Fredensborg

Ambulant behandling

Vi tilbyder en mere sammenhængende indsats. Vi hjælper med ambulant alkoholbehandling, ambulant misbrugsbehandling, afgiftning, afrusning eller stabilisering, samtidigt med at du modtager den terapeutiske behandling.

Frit valg af behandling til alkohol og stofbrugere

Benyt dig af det frie valg

Anonym ambulant alkoholbehandling er gratis og kræver ikke henvisning fra kommunen. Du kan starte nu og her, og gå på arbejde samtidigt.

Behandling som døgnbehandling eller dagbehandling kræver henvisning fra forsikring, Kommune eller at man selv betaler. Der er frit valg af misbrugsbehandling, så det er muligt at tilvælge Alfa København, hvis man har fået et behandlingstilbud.

 

Dagbehandling

Dagbehandling kræver at man henvender sig til kommunen for visitation, udnytter sin sundhedsforsikring eller selvfinansierer behandlingsforløbet.

 

Behandling i eget hjem

Som noget helt unikt tilbyder individuelle forløb der kan hjælpe borgeren på borgerens præmisser. Dette kan foregå i eget hjem eller på udvalgte mødesteder. Denne løsning er effektiv til borgere der ikke kan eller ønsker at benytte de sædvanlige behandlingstilbud.

 

Botilbud

I Sølvgade tæt på Østre Anlæg i København ligger vores botilbud. Dette tilbud kan benyttes hvis man af en eller anden grund ikke kan benytte sin egen bolig på nuværende tidspunkt. Tilbuddet skal benyttes sammen med mindst et af de andre tilbud i Alfa København.

 

Døgnbehandling

Alfa Fredensborg tilbyder skræddersyede forløb som inkluderer både døgnbehandling, dagbehandling og ambulant behandling.

 

Grundlæggende

Vi anser misbruget som et symptom på underliggende problemstillinger, og når disse afhjælpes vil borgerens følelsesmæssige fundament og refleksionsformåen være tilstrækkeligt til at opnå og vedligeholde et liv uden brug af rusmidler. Det er ofte nødvendigt med ambulant misbrugsbehandling hvis du kan kende meget af det du læser her på siden.

 

Vi tilbyder behandling

Alfa København modtager borgere som kan være socialt udsatte og er 18 år eller derover, med misbrugsproblemer og evt. andre psykologiske/psykiske udfordringer. Alle kan visiteres efter SEL §101, SEL §107 og SUL §141. Du kan se vores side på tilbudsportalen her: www.tilbudsportalen.dk. Vi tilbyder også matrikelløs ambulant behandling i hjemmet eller på aftalte mødesteder.

Nogle af dem som går hos os har udfordringer med mere eller mindre skjult stress, angst, ensomhed, depression, vrede, emotionel ustabilitet og måske også kriminalitet.

De kommer alle fra forskellige sociale lag i samfundet da det eneste alle har til fælles er; at de løser problemerne med rusmidler.

Borgere der har en problemfyldt kontakt til deres familie vil blive tilbudt familiebehandling sideløbende med resten af behandlingen for at sikre en helhedsorienteret indsats.

 

Ring 35 35 35 81

Alfa København

Sankt Kjelds Plads 12, 2 sal
2100 København Ø
M. sikkerpost@alfakbh.dk

xx stortrives og er blevet den ”gamle” glade dreng. Vi sætter utrolig stor pris på hele forløbet hos jer… og ikke mindst jeres evne til at møde de enkelte i øjenhøjde. Det har virkelig gjort en stor forskel.

Pårørende

Vil du ringes op?

10 + 3 =