Heroinmisbrug kan behandles men kræver professionel hjælp fra et misbrugscenter. Det er et farligt stof, som skaber afhængighed.

 

Hvad er heroin?

Stoffet heroin betegnes som et opioid og er et af de mest velkendte, illegale stoffer på markedet og derfor er heroinmisbrugere også velkendte i misbrugscentrene.

Hvad er heroin lavet af?

Netdoktor beskriver heroin således: “Heroin er et halv-syntetisk stof. Råstoffet er opiumsvalmuen. Saften fra valmuens kapsler indeholder cirka 10 procent morfin, som kan udvindes fra opiumssaften. Ved tilsætning af eddikesyre omdannes morfin til heroin, jævnfør den kemiske betegnelse for heroin – diacetylmorfin.”

Hvordan virker heroin?

Heroin er et kemisk stof, der fremstilles af morfin. Stoffet giver en kort rus, der varer i cirka et minut. hvorefter en følelse af sløvhed overtager. Når man køber heroin er der stor risiko for urent stof da det ofte blandes med andre ukendte stoffer og dermed kan det være livsfarligt.

Heroin alene har ingen effekt, da det er en såkaldt “prodrug,” men idet det kommer ind i kroppen omdannes det til morfin og 6-acetylmorfin som er et stof der er meget stærkere end morfin som de fleste kender. Det har dermed en euforiserende virkning og samtidig trænger det hurtigere gennem blod-hjernebarrieren end andre velkendte rusmidler.

Hvordan påvirker heroin kroppen?

Stoffet har en hæmmende effekt på centralnervesystemet, hvilket gør, at man opnår en sløvhed og en følelse af lykke i kroppen, når man indtager stoffet. Heroin virkning varer som regel tre til fire timer.
Når man indtager stoffet, oplever man, at pupillerne trækker sig sammen og bliver små, og man bliver døsig, afslappet og får svært ved at formulere sig.
Grundet den relativt korte virkningstid kan tilvænnede indtage det flere gange i døgnet for at undgå abstinenssymptomer.

Heroin er nemt at injicere, ryge og sniffe og findes i to varianter.

Hvidt og brunt heroin
Stoffet kommer i to forskellige udgaver. Den hvide heroin, som er et hvidt pulver, der både kan sniffes gennem næsen eller opløses og sprøjtes ind ved brug af en kanyle. Derudover er der den brune ryge heroin, der også kan opløses i syre og sprøjtes ind i kroppen.

Hvad er bivirkningerne ved heroin?

En af de bivirkninger, der opstår, når man hyppigt bruger stoffet, er tolerans. Kroppen vænner sig nemlig hurtigt til stoffet, hvorfor man hele tiden skal øge mængden af det. På den måde kan man som misbruger hurtigt indtage store doser af stoffet og i værste fald dø af en overdosis.

Det er også nemt at blive afhængig af heroin. Det sker blandt andet, fordi man opnår en følelse af eufori og lykke, når man indtager stoffet. Og derudover oplever man også en stor trang til stoffet, hvorfor det er nemt at blive heroinmisbruger.

Nogle andre heroin bivirkninger er også, at man meget hurtigt vil få abstinenser, når man ikke indtager stoffet. Symptomer på abstinenser er blandt andet opkastninger, feber, store pupiller, manglende appetit, diarré og søvnløshed.

Hvorfor man bliver afhængig af heroin skyldes det meget vanedannede stof hvor misbrugeren hurtigt udvikler en tolerans for stoffet. Ved regelmæssigt brug opstår afhængigheden indenfor få uger. Ud over almindelige abstinenssymptomer er ophør af et forbrug også kendetegnet ved de langvarige (også kaldet protraherede) abstinenssymptomer. Disse kan ved heroinmisbrug vare i op til 6 mdr. og er kendetegnet ved  fysiske og psykiske symptomer som nedtrykt humør, søvnproblemer og stoftrang.

Heroin overdose er ifølge sundhed.dk den hyppigste kliniske forgiftning udenfor sygehusene. Størstedelen af alle narkotikadødsfald skyldes heroin.

Derfor er det vigtigt at få hjælp til at stoppe afhængigheden i form af professionel misbrugsbehandling. 

 

Hvordan behandles heroinmisbrug?

Man benytter sig ofte af medicinsk behandling, når man behandler et misbrug, og typisk bruges metadon, buprenorphin og naloxon til at behandle afhængigheden. Metadon anvendes ofte, da stoffet virker som et kunstigt opioid, men har en meget længere virkningstid end heroin. På den måde er det kun nødvendigt at indtage metadon en gang i løbet af dagen, hvorimod man som misbruger som regel indtager heroin hver fjerde time for at undgå abstinenser.

Heroin er stærkt vanedannende, hvorfor det er vigtigt at få professionel hjælp til at komme ud at sit misbrug. Det kan nemlig være uoverskueligt at gøre selv, da man meget hurtigt får abstinenser, når man ikke indtager stoffet.

Hvad er symptomerne på heroinmisbrug?

Det er forskelligt fra menneske til menneske, hvordan man reagerer på et misbrug. Dog er der nogle klare signaler, som man bør være opmærksom på. Disse signaler er blandt andet, at personen med et heroinmisbrug ofte ændrer adfærd og har svært ved at klare sig igennem en hel dag uden at indtage stoffet. Heroinmisbrugere er til tider hemmelighedsfulde og gode til at bortforklare og komme med undskyldninger for deres adfærd og handlinger.

Derudover bør man også være opmærksom på, om man får abstinenser som irritation, rastløshed, diarré eller opkastninger, når man ikke indtager stoffet. Det er en stor indikator for, at man er ude i et heroinmisbrug.

Hvordan kommer man ud af et heroinmisbrug?

Det kan føles, som om en afhængighed af heroin og andre lignende stoffer overtager dit sind, din krop og hverdag. Derfor kan det hurtigt føles, som om heroin bliver omdrejningspunktet i din dagligdag, hvorfor afhængighed ofte betegnes som en sygdom.

Grundlæggende består behandlingen af terapi og substitutionsbehandling, hvor det ulovlige forbrug af heroin erstattes af et legalt præparat som metadon eller buprenorphin. I mange misbrugscentre består behandlingen desuden i en blanding af information om stofmisbrug, hjernen og kroppens reaktion og generel afhængigheds-forståelse.

Hvis du er bange for, at du selv eller en pårørende, er ude i et misbrug og indtager stoffer, er der heldigvis hjælp at søge. Det er som sagt nemt at blive afhængig af heroin, og det kan være svært at finde en vej ud af afhængigheden. Derfor er det vigtigt, at man får professionel hjælp til at blive stoffri og komme ud på den anden side. Hos Alfa København finder du hjælp til behandling til at komme ud af et heroinmisbrug – både hvis det er dig selv eller en pårørende.
Vi tilbyder også gratis terapi til pårørende.

Kontakt os i dag.