Hash stammer fra hampeplanten med navnet Cannabis Sativa. Denne plante bliver brugt til at producere mange forskellige former for rusmidler, hvilket betyder, at der eksisterer flere typer for cannabis. Heriblandt er hash den mest kendte form. 

Hash er harpiks, som er presset sammen ved hjælp af bindemiddel og plantedele. Det findes enten som plader eller klumper, og farven på hash kan både være grøn, rød, brun og sort. Normalvis indeholder hash 10-40 % THC, som er det mest psykoaktive stof i hampeplanten. 

Marihuana består af blomster, tørrede blade og topskud fra hampeplanten, og det ligner hakket og tørret græs. Gennemsnitligt indeholder marihuana 3-10 % THC. 

Du kan her i artiklen blive meget klogere på, hvad hash er, om det er farligt, og hvilke bivirkninger der er ved at ryge hash. Endelig kan du også læse om, hvordan man stopper med at ryge hash, og hvordan man som pårørende til en person, der ryger meget, kan hjælpe.

 

Hash plante

Hamp, er en art i slægten Cannabis. Den anvendes blandt andet som rusmiddel.

Hvordan påvirker hash hjernen?

THC, der som tidligere nævnt er det mest psykoaktive stof i hampeplanten, påvirker forskellige centre i hjernen. THC påvirker blandt andet det center, der har en direkte indflydelse på dit følelsesliv. Dette center hedder det limbiske system. THC påvirker også evnen til at lære nyt samt evnen til at styre kroppens motorik og muskler. 

THC er et fedtopløseligt stof. Det betyder, at det nemt optages og deponeres ind i fedtvævet i kroppen. THC binder sig særligt nemt til hjernen og fedtvæv i forbindelse med enten leveren, lungerne eller æggestokkene hos kvinderne og testiklerne hos mændene. 

Der er rigtig mange, der oplever, at de bliver psykisk afhængige, når de ryger hash. Det skyldes, at kroppen vænner sig til det og derfor har behov for mere hash for at opnå samme rus som i starten. 

Hash består af op mod 80 forskellige stoffer, som påvirker hjernen. Med andre ord betyder det, at der er forskellige psykiske bivirkninger ved at ryge hash. Det gælder især, hvis man har tendens til at ryge hash dagligt, eller hvis man har et decideret misbrug. 


Er hash farligt?

Hash er især farligt for dine luftveje og lunger. Ryger man både cigaretter og hash, er der en dobbelt så stor chance for, at man får luftvejssygdomme såsom såkaldte rygerlunger. Der er dog også andre bivirkninger og risici ved et jævnligt forbrug af hash. Disse er:

  • Hash er vanedannende – du kan blive afhængig.
  • Hash nedsætter den fysiske og intellektuelle funktion.
  • Hash kan resultere i psykiske sygdomme.
  • Hash kan hæmme udviklingen – særligt hos unge. 

Et hashmisbrug har derfor en række bivirkninger, som man er nødt til at tage alvorligt. Har du et misbrug, eller er du pårørende til en misbruger, kan du tage kontakt til Alfa København. De tilbyder professionel hjælp i forbindelse med hashmisbrug, og de har mangeårig erfaring med cannabis, herunder hash og marihuana. Du kan kontakte Alfa København via telefon 35 35 35 81 eller ved at sende en mail til sikkerpost@alfakbh.dk

Er det ulovligt at ryge hash?

Det er ulovligt både at ryge, købe, dyrke, sælge og besidde hash. Siden 1961 har forskellige former for cannabis været ulovligt i Danmark. Disse er blandt andet hash, pot, skunk og marihuana. Det betyder, at hvis du har hash på dig, kan du få en bøde, og det kan ende med en fængselsdom, hvis du handler med hash.  

Hvad er en hashpsykose?

En hashpsykose er en psykose, som enten begynder under en rus eller i løbet af to uger efter, at man har røget hash. Den kan vare op til seks måneder, og der er cirka 250 tilfælde årligt af hashpsykoser i Danmark. Symptomer på en hashpsykose er blandt andet hallucinationer, hvilket vil sige, at man hører stemmer, ligesom nogle oplever vrangforestillinger. Det kan for eksempel være, at man er overbevist om, at man bliver forfulgt. 

Hashpsykose er uden tvivl blandt de mest alvorlige bivirkninger ved hash, og hvis du oplever tegn på en hashpsykose, skal du øjeblikkeligt søge professionel hjælp. Det kan du blandt andet få hos Alfa København, der er eksperter, når det kommer til afhængighed af hash. 

Hvor lang tid varer en hashrus?

En hashrus varer normalvis mellem tre og fire timer. Dog oplever de fleste, at de har sværere ved at løse og lære problemer i op til et døgn efter, at de har røget hash. Selve rusoplevelsen afhænger af, hvor stærk hash man indtager, og hvor stor en mængde man indtager. Rusen afhænger desuden af, hvordan ens erfaringer er med at ryge hash, ligesom ens situation, personlighed og humør spiller en rolle. Det skal desuden nævnes, at det er muligt at spore hash i en urinprøve op til to til fire uger efter en hashrus.  

Hvad sker der, når man ryger hash?

Når man ryger hash, vil de første symptomer på påvirkning være:

  • En smule hjertebanken
  • Tørhed i øjnene
  • Tørhed i munden
  • Svimmelhed

Efterfølgende oplever de fleste en øget følelse af selvtillid, lykkefølelse og glæde. Mange begynder at slappe mere af, og man slipper eventuelle spændinger og bekymringer. Generelt opnår man en følelse af at have det rigtig rart og godt. Der er også flere, der oplever, at de bliver mere kreative.

Som regel ændrer ens opfattelse af tid sig, ligesom man oplever lyde, farver og former anderledes. Der er også mange, der bliver meget sultne. Når der er tale om en moderat rus, får de fleste mere energi, men ellers er det mere sløvende at ryge hash. 

Når du ryger hash, påvirker det kroppens motorik. Man får problemer med reaktionsevnen og balancen på samme måde, som når man drikker alkohol, ligesom at korttidshukommelsen bliver hæmmet. Det er også derfor, at mange oplever, at de har sværere ved at løse problemer, når de ryger hash. Som tidligere nævnt er der også en lang række andre alvorlige bivirkninger ved at ryge hash, som bestemt bør tages alvorligt. 

Hvor kommer hash fra, og hvordan fremstiller man hash?

Hash bliver som nævnt udvundet af hampeplanten ved navn Cannabis Sativa, og den vokser stort set alle steder i verden. Man fremstiller hash ved at presse harpiksen fra plantens blomster og blade sammen med plantedelene. På den måde får man en hård plade eller klump, der er helt mørk i farven. Det er både muligt at drikke og spise stoffet, men i Danmark er det mest udbredt at ryge hash. 

Hvor mange ryger hash i Danmark?

Ifølge Sundhedsstyrelsen har omkring 2 % af danskere mellem 15 og 64 år brugt cannabis inden for den seneste måned, mens dette tal er på 10 %, når det gælder gruppen af de 15- til 25-årige. Forbruget af illegale stoffer er generelt størst blandt de unge i Danmark, og hash hører uden tvivl til blandt de mest udbredte stoffer. Desuden har omkring halvdelen af befolkningen i Danmark prøvet at ryge cannabis på et eller andet tidspunkt i deres liv. 

Kigger man på fordelingen i forhold til mænd og kvinder, viser det sig, at der er langt flere mænd end kvinder, der ryger cannabis. Det gør sig ikke kun gældende i Danmark, men også i mange andre lande. 

Mit barn ryger hash – hvad gør jeg?

Hvis dit barn ryger hash, er det bedste, du kan gøre, at indlede en god dialog. I stedet for at blive vred er det bedre at tale stille og roligt om din datters eller søns situation og generelle trivsel. Det er normalt, at unge prøver at ryge hash på et tidspunkt, og det behøver ikke nødvendigvis resultere i nogle alvorlige problemer. Er der dog tale om unge, som er tyngede af problemer, det kan være i form af angst, usikkerhed, problemer i skolen eller ensomhed, er der en øget risiko for, at det kan udvikle sig til et problem. 

Har du som forælder brug for professionel hjælp, fordi du netop har fundet ud af, at din søn eller datter har problemer med afhængighed af hash, tilbyder Alfa København hjælp for pårørende. Det er for eksempel i form af gratis pårørendegruppe og familiebehandling. Alfa København tilbyder også professionel behandling i forbindelse med hashmisbrug, og du er bestemt i gode hænder her, da de har mangeårig erfaring, når det kommer til unge og hash. Det betyder blandt andet, at deres erfarne behandlerteam med det samme vil kunne få øje på symptomer på hashmisbrug.

Hvordan stopper man med at ryge hash?

Vil man stoppe med at ryge hash, er det en god idé at få professionel behandling og hjælp. Hos Alfa København tilbyder de hjælp i forbindelse med afhængighed af cannabis, herunder marihuana og hash. Det er ikke sikkert, at du endnu har udviklet en decideret afhængighed, men hvis du kan nikke genkendende til, at dit misbrug af hash skaber problemer i dit liv, er det uden tvivl en god idé at komme i behandling. 

Kontakt Alfa København ved at ringe til telefon 35 35 35 81, eller send en besked til e-mail sikkerpost@alfakbh.dk.