Hvordan kommer jeg i behandling for stofmisbrug?

Hvis du ønsker behandling for stofmisbrug, så er der flere forskellige veje til at komme i behandling i Alfa København:

  • Visitation til misbrugsbehandling via kommunen
  • Misbrugsbehandling betalt af dit forsikringsselskab
  • Misbrugsbehandling som du selv betaler.

Frit valg mellem offentlig og privat misbrugsbehandling

Du kan kontakte den kommune, hvor du har bopæl, med henblik på en visitation til misbrugsbehandling. Det er kommunen, der træffer beslutning om, om du kan bevilges misbrugsbehandling. Når kommunen har truffet afgørelse i din sag, så har du ret til at vælge et privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, kommunen har visiteret dig til. Alfa samarbejder gerne med alle kommuner. Frit valg betyder, at du har mulighed for selv at vælge, hvor du gerne vil i misbrugsbehandling. Du har mulighed for at vælge misbrugsbehandling i Alfa København, selv hvis du er startet op i behandling i andet regi. Du er velkommen til at ringe til os på 35 35 35 81, hvis du er interesseret i at høre nærmere. Du kan læse mere om retningslinje for afgørelse om behandling og frit valg på Socialstyrelsens hjemmeside.

Brug din forsikring til at komme i misbrugsbehandling

Hvis du har en privat sundhedsforsikring, er der mulighed for at få betalt din misbrugsbehandling af dit forsikringsselskab. Igennem forsikringen er det ofte sådan, at du skal anmelde skaden til selskabet, men tjek din forsikringspolice eller kontakt dit forsikringsselskab for at høre nærmere. Desuden skal du ofte have udarbejdet en lægeerklæring for at forsikringsselskabet accepterer skaden. Du kan få en lægeerklæring hos din egen læge. Vælger du at komme i misbrugsbehandling hos Alfa, så kan du få udarbejdet en lægerklæring hos vores egen speciallæge i psykiatri. Du er velkommen til at kontakte os på 35 35 35 81 og bestille tid.

Misbrugsbehandling som selvbetaling

Hvis du har de økonomiske midler, er der også mulighed for at gå udenom kommune og forsikringsselskab og selv betale for din stofmisbrugsbehandling. Ved egenbetaling betales der månedsvis forud for behandlingen, og det er muligt at gå i forløbet fuldstændigt anonymt. Vi tilpasser behandlingen så den præcis matcher dine behov. Det er muligt at få inkluderet døgnbehandling, hvis det er nødvendigt. Her kan du se vores priser.

Lovgivning om stofmisbrugsbehandling

Stofmisbrugsbehandling hører under serviceloven. Du kan læse mere om lovgrundlaget for social behandling af stofmisbrug via servicelovens § 101 og om lægelig behandling for stofmisbrug i sundhedslovens §142.

Se priser for alkoholbehandling og misbrugsbehandling her.