Information om rusmiddelbehandling

Hvis du ønsker behandling for alkohol eller andre rusmidler så kan du her læse om hvordan du bedst kommer igang med behandlingen i Alfa København.

Det er muligt at opstarte behandling igennem forsikring, ved selv at betale eller ved at kontakte Kommunen med henblik på en visitation til behandling.

Muligheder for betaling

Igennem forsikringen er det ofte sådan at du skal anmelde skaden til selskabet. Der skal ofte en lægeerklæring til at skaden accepteres. Dette kan du få hos din egen læge, eller ved at kontakte Alfa på 35 35 35 81 og der lave en aftale.

Ved egenbetaling betales der månedsvis forud for behandlingen og det er muligt at gå i forløbet fuldstændigt anonymt. Vi tilpasser behandlingen så den præcist matcher dine behov og det er muligt at få inkluderet døgnbehandling hvis dette skønnes nødvendigt.

Alfa samarbejder med de fleste Kommuner om behandling af alkohol eller stofbrugere. Ved at henvende dig til Kommunen vil du kunne blive visiteret til behandling hos Alfa. Da der er valgfrihed på dette område kan du også benytte en allerede givet bevilling hos Alfa. Kontakt os gerne hvis du har nogle spørgsmål på 35 35 35 81.

Vi tilbyder både ambulant behandling, dagbehandling og døgnbehandling.

Den ambulante behandling kan foregå i eget hjem. Ambulant behandling kan også indeholde medicinsk behandling.

Dagbehandling foregår mellem 3-5 dage om ugen på hverdage og du aftaler ved indskrivning hvor mange dage du skal fremmøde.

Døgnbehandling sker i Fredensborg hvor du vil bliver afruset eller udtrappet af den medicin eller de rusmidler der er problemet.

Læs mere om rusmiddelbehandling i Alfa København

Læs mere om anonym alkoholbehandling

Læs mere om misbrugsbehandling

 

Har du et rusmiddelproblem?

14 + 8 =