Den nyåbnede jobindsats hos Alfa hjælper klienterne mens de er motiverede og dét skaber gode resultater

”Alle har brug for at være en del af noget større og have værdi og ansvar. Den værdi kan arbejdsmarkedet tilføre en borger. Vores erfaring er, at mange, der deltager i et behandlingsforløb, er supermotiverede til at skabe forandring i livet, så det drejer sig i høj grad om at handle, når der er momentum,” udtaler Henriette Rasmussen, der er projektleder i Alfas nyåbnede jobindsat.

Jobindsatsen hos Alfa er et tilbud til borgere indskrevet hos Alfa, som enten er ledige eller ønsker et karriereskifte. Det betyder, at jobindsatsen hos Alfa spænder bredt. De hjælper både med at skrive ansøgninger samt skabe praktikker og ordinære jobs.
”Vi vil naturligvis helst bane vej for ordinære jobs. Det kræver at klienten er et stabilt sted og ikke længere kæmper med rusmiddelafhængighed, men måske bare er en del af Alfa ift. støtte og efterforløb. Vi sender kun borgere ud som er klar til det,” siger Henriette.

 

Opkvalificerende praktikker

I forhold til praktikker er tilgangen at praktikker er rigtig fornuftige, når de bruges bevidst til at oparbejde manglende kompetencer og dermed styrke en klients cv og selvtillid:
”Lige nu har vi for eksempel en klient, der er i praktik i en virksomhed hvor vi har lavet en fin plan, hvor praktikken er bevidst for at opkvalificere borgeren. Men i planen er der også en ordinær ansættelse senere og det motiverer naturligvis endnu mere,” fortæller Henriette.

De, som er stabile og i et behandlingsforløb og som samtidig er ledige, kan med Alfas hjælp springe nogle måneders ventetid over, da de ellers normalt først ville få dialog og hjælp af kommunens virksomhedskonsulent efter end behandling. Ved at gøre brug af Alfas jobindsats kan jagten på beskæftigelsen således starte tidligere og mens borgeren har motivationen.
Jobindsatsen hos Alfa sørger også for opfølgning, så klienten hele tiden har kontakt med en der kender dem.

 

Åbne kort

Hele årsagen til at klienterne er hos behandlingscenter Alfa hverken kan eller skal skjules:
”Vi spiller selvfølgelig med åbne kort og det oplever jeg alle synes godt om. Vores klienter er glade for at de ikke skal skjule noget om hvem de er og ved åbenhed kan vi klæde virksomhederne ordentligt på, så de kan passe godt på deres nye medarbejder,” fortæller Henriette.
Hos Alfa er menneskesynet, at rusmiddelafhængige ikke er anderledes end alle andre, men de fleste af dem har kæmpet med stress i lange perioder og netop stressniveau kan være et element som en fremtidig arbejdsgiver skal være opmærksom på.
”Derudover yder vi støtte til de virksomheder vi samarbejder med. De kan bruge os som vidensbank og ikke kun ift den klient, som vi har præsenteret dem for, men for generel trivsel, for alkoholpolitikker etc.”

 

Håndsrækning til borgere og virksomheder

I den ideelle konstellation er det dermed ikke kun en håndsrækning til klienterne, men også til virksomhederne.
”Jeg oplever fin velvilje fra især små og mellemstore virksomheder. Jeg vil faktisk isge, at det går rigtig odt og at vi er kommet rigtig fint fra start. Rusmiddelafhængighed findes jo i alle brancher og det ved mange virksomhedsejere også. Derfor har jeg brug for samarbejder med en bred skare af virksomheder, så alle vinder på samarbejdet,” siger Henriette og gør opmærksom på hun meget gerne fortælle mere om indsatsen til alle interessenter.

Alfas jobindsats kan kontaktes vi vores hovednummer eller direkte via projektleder Henriette Rasmussen på: hra@alfakbh.dk eller 54557575