Kognitiv terapi og social færdighedstræning

Vores medarbejdere anvender kognitiv terapi i rusmiddelbehandlingen. Du skal fx udfylde skemaer og løse opgaver. Det kan hjælpe dig med at analysere, omstrukturere og håndtere dine aktuelle problemer.

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi er en terapeutisk metode, hvor du får støtte til at forandre negative og uhensigtsmæssige tanker, følelser og handlinger, der knytter sig til misbruget.

Vores psykolog og behandlere kan lære dig at overvinde trang til rusmidler og forebygge tilbagefald. Du får hjælp til at identificere højrisikosituationer og udfordret dine antagelser om, at stoffer eller alkohol vil være en god strategi til at fjerne de ubehagelige følelser og tanker, som er årsagen til, at du måske overvejer at tage et tilbagefald.

Formålet med kognitiv terapi er at ændre tanker, følelser og adfærd. I misbrugsbehandlingen er formålet også at reducere misbruget og evt. andre psykiske vanskeligheder. Det sker ved at du i samarbejde med behandleren identificerer problemet og laver et mål. Målet vil typisk være at blive mere bevidst på hvordan dit misbrug påvirker din dagligdag samt at reducere eller stoppe misbruget. En vigtig del af kognitiv terapi er at løse opgaver. Behandleren vil få dig til at løse en række opgaver, fx udfylde skemaer, der kan hjælpe dig med analysere og håndtere dine aktuelle problemer.

Kognitiv terapi er en metode, der oprindelig blev udviklet til at behandle depression, men siden har metoden udviklet sig i forskellige adfærdsterapeutiske retninger. Forskning har vist at kognitiv terapi er effektiv til misbrugsbehandling.

Social færdighedstræning

Social færdighedstræning er en form for kognitiv adfærdsterapi, der indebærer at du kan reflektere over dig selv i relation til andre mennesker. Du får træning i at mestre sociale situationer (herunder konfliktløsning). Kommunikation er et vigtigt område inden for denne metode, derfor bliver du trænet i at kommunikere og andre grundlæggende færdigheder. Sociale færdigheder er noget man lærer i samspil med andre, og som vi i Alfa København bl.a. anvender i gruppebehandlingen og i vores botilbud. Formålet er at du lærer at håndtere sociale interaktioner på en hensigtsmæssig måde.

Du kan læse mere om kognitiv terapi (CBT) på National Association of Cognitive-Behavioral Therapists hjemmeside.

Har du et rusmiddelproblem?

5 + 12 =