Matrikelløs alkoholbehandling

Matrikelløs alkoholbehandling er et udgående behandlingstilbud, der kan stå alene eller kombineres med andre behandlingstilbud.

Alfa København tilbyder individuel udgående alkoholbehandling til dig, der ikke umiddelbart kan deltage i et almindeligt tilbud om alkoholbehandling. Måske har du afbrudt et igangværende behandlingsforløb eller har behov for støtte for at profitere af andre misbrugsbehandlingstilbud?

Formålet med matrikelløs alkoholbehandling kan være at afklare dit behandlingsbehov. Det kan også være at motivere og støtte dig til at opnå, eller vedligeholde, afholdenhed fra alkohol. Målet er at optimere din livskvalitet med udgangspunkt i din unikke livssituation. Behandlingen kan foregå i dit eget hjem eller på din arbejdsplads, hvor vores udgående behandler kan yde matrikelløs alkoholbehandling.