MI – Motivational Interviewing

Vores medarbejdere er trænet i MI, der er en rådgivningsstil, som de anvender i samtaler med dig.

MI er en forkortelse for det engelske begreb Motivational Interviewing, som på dansk ofte kaldes ‘den motiverende samtale’. Det er en rådgivningsstil, hvor behandleren i samarbejde med dig undersøger den ambivalens, der er forbundet med misbruget.

Målet er at fremme din egen motivation for at stoppe misbruget. Behandleren vil ikke fortælle dig hvad du skal gøre, men stille spørgsmål og få dig til at fortælle om den forandring, du ønsker.

Det er en grundantagelse i MI, at ambivalens er en del af den proces, som det er at føre en forandring ud i livet. På den ene side ønsker du at stoppe misbruget, men på den anden side vil du gerne fortsætte, fordi der også er fordele forbundet med at tage stoffer og drikke alkohol. Eller måske skyldes din ambivalens om at du er tvivl, om du kan stoppe dit misbrug? Det er din opgave at fortælle behandleren om ambivalensen. Det er en grundtanke i MI, at du selv rummer ønsket om at stoppe misbruget og kan overtale dig selv til at foretage en forandring. Behandleren vil anerkende dine forandringsudsagn, men ikke tvinge dem frem.

MI er en anerkendende metode, som hverken konfronterer eller dømmer dig, fordi du har et misbrug. Behandleren vil udvise oprigtig medfølelse med dig og forståelse for den situation du befinder dig i. Alle medarbejdere i Alfa København vil møde dig i øjenhøjde og acceptere dig som præcis det menneske du er.

Motivational Interviewing er en effektiv behandlingsmetode

Forskning har vist at MI er effektiv til behandling af misbrug. Metoden er især god til at etablere en god terapeutisk praksis mellem dig og din behandler. Det er påvist, at en god terapeutisk relation altid forbedrer effekten af behandling[ – ligegyldig hvilken metode man anvender.

MI er meget effektiv til styrke din motivation for at modtage misbrugsbehandling. Forskning har vist, at de mennesker som mødes med en MI-tilgang i høj grad fremmøder til deres misbrugsbehandling. Det er så enkelt, at når man fremmøder til behandlingen, så har misbrugsbehandlingen større effekt.

Du kan læse mere om MI på MINT nordics hjemmeside.

 

 

 

 

Har du et rusmiddelproblem?

5 + 4 =