Misbrugsbehandling hos Alfa København

Få hjælp i dag

Ring 35 35 35 81

Professionel og dedikeret misbrugsbehandling

– med respekt og tillid til misbrugeren

I vores tilbud om misbrugsbehandling vil du i samarbejde med vores dygtige behandlerteam få større indsigt i, hvorfor du tager stoffer. Du vil få hjælp til at løse de bagvedliggende problemer, så du kan finde nye mestringsstrategier og forholde dig til dit stofmisbrug på en mere reflekteret måde.

Når du får større indsigt i dine adfærdsmønstre, kan du arbejde med at forebygge dit stofindtag. Du lærer hvordan du fravælger stoffer og får et liv uden rusmidler og stofmisbrug. I alle Alfas behandlingstilbud er der fokus på at lære dig at leve på en ny måde. Du får nye strategier til at løse de bagvedliggende problemer, så du ikke længere har brug for at tage stoffer.

Få større indsigt i dit misbrug og afhængighed: Ring til os nu på tlf. +45 35 35 35 81 og få hjælp til at komme i misbrugsbehandling.

Læs mere om hjælp til pårørende til misbrugere hos Alfa København

Læs også: Hvad er et misbrug?

Lad os hjælpe

Har du brug for hjælp til at håndtere et misbrug eller har du brug for hjælp til en pårørende, så kontakt os helt anonymt.

Indsigt

Når du får større indsigt i dine adfærdsmønstre, kan du arbejde med at forebygge dit stofindtag.

Adfærd

Lær at leve på en ny måde, hvor du fravælger stoffer og får et liv uden rusmidler og stofmisbrug.

Livet

Du får nye strategier til at løse de bagvedliggende problemer, så du ikke længere har brug for at tage stoffer.

Sådan foregår behandlingen

Uanset om du har brug for intensiv misbrugsbehandling op til fem dage om ugen eller et særligt tilrettelagte behandlingstilbud, hvis du er i gang med uddannelse eller i arbejde, kan Alfa København hjælpe dig. Vi tilbyder professionel hjælp og både ambulant misbrugsbehandling, anonym alkoholbehandling, dagbehandling, og døgnbehandling på vores behandlingscenter.

Vi har behandlingstilbud for misbrug af alle typer af rusmidler. Blandt andet hashmisbrug og alkoholmisbrug . Derudover behandler vi alle former for afhængigheder indenfor ludomani og stoffer. Fx kokain, hash, heroin, MDMA , methamfetamin, Xanax , ritalin m.fl. Vi tilbyder også behandling, hvis du er blevet afhængig af medicin.

Vores forskellige behandlingstilbud tager højde for, hvilken fase af forandringscirklen, du befinder dig i. (se længere nede) Derfor tilbyder vi både ambulant, dag- og døgnbehandling, så du får det behandlingstilbud som du har brug for. Vi har misbrugskonsulenter, pædagoger, sygeplejersker, psykologer, behandlere, sagsbehandlere, psykiatere og psykoterapeuter ansat, så du altid bakkes op af et dybt professionelt og dedikeret behandlingsteam, der alle vil hjælpe dig.

Motivation frem for tvang

Hos Alfa tilpasses behandlingen nemlig misbrugeren og ikke den anden vej rundt. Vi tror på motivation frem for tvang. Vi straffer ikke og har generelt meget få restriktioner, da vi jo ved, at den afhængige på et tidspunkt skal kunne vedligeholde sit clean liv i en hverdag uden begrænsninger. Derfor behandler vi først og fremmest årsagen bag misbruget og ikke bare misbruget.

Misbrugsbehandling København

Er du i et misbrug eller er du bekymret for en af dine pårørende, som er i et misbrug eller som har et højt forbrug af alkohol eller stoffer?

Vi hjælper med alkoholmisbrug og tilbyder misbrugsbehandling i København. Mange ønsker anonym ambulant behandling og gratis misbrugsbehandling.

Ring på telefon +45 35 35 35 81 og hør hvordan vi kan hjælpe dig.
Du er velkommen til at henvende dig anonymt.

Ofte stillede spørgsmål om misbrug:

Hvad er misbrug?

Misbrug er når en adfærd er skadelig for en. Derfor har misbrug også utrolig mange ansigter og varianter.

Hvornår er man misbruger?

Man er misbruger når man ikke kan stoppe sit misbrug trods ønske herom

Hvorfor bliver man misbruger?

Mennesker er forskellige og vi har alle forskellige bagager med. Både genetisk, socialt og kulturelt. Derfor kan man ikke sige hvorfor i bred forstand, men forskning viser at nogle “hjerner” har lettere ved at udvikle en afhængighed end andre

Hvordan kommer man ud af et misbrug?

Man kommer først ud af et misbrug, når man virkelig vil ud af det. Trusler, pres og ønsker fra omgivelserne betyder intet, hvis den afhængige ikke selv ønsker et liv uden rusmidler. Dernæst er professionel hjælp helt afgørende, da et misbrug aldrig står alene. Misbruget skal ses som en slags løsning på et andet eller flere underliggende problemer. Det betyder, at hvis ikke man ser problemerne i øjnene, vil misbruget enten fortsætte eller komme igen, hver gang livet udfordrer.

Hvordan hjælper man en misbruger?

Mange misbrugere skammer sig og føler sig alene og har ikke brug for skæld ud, men derimod støtte. Fortæl dem om Alfa og vores varme og helhedsorienterede tilgang. Hjælp misbrugeren med at ringe til os eller tag med hen og besøg os. Ved at være en ven, passer du både på misbrugeren og på dig selv. 

Hvordan kommer man ud af et misbrug?

Forandringscirklen – vejen ud af misbrug

Der er ikke to mennesker, der har præcis den samme vej ud af deres misbrug, men de fleste vil i løbet af processen henimod et liv uden rusmidler komme igennem følgende fem faser på deres vej ud af misbruget:

forandringscirklen

1. Før-overvejelse

Du tænker ikke, at du har et problem med stoffer, eller du overvejer ikke at ændre på det.

2. Overvejelse

Ambivalens kendetegner denne fase. Det ene øjeblik synes du stoffer er et problem for dig, det næste øjeblik anser du ikke stofferne for at være et problem.

Du overvejer fordele og ulemper ved at ændre på dit indtag af rusmidler, og du svinger imellem at tro på at du kan ændre det eller ej.

3. Beslutning

Du erkender, at du har et problem med stoffer og beslutter dig for at du vil være stoffri.

Du begynder måske på egen hånd at eksperimentere med at nedsætte dit indtag af stoffer eller søger information om misbrugsbehandling. Du er måske her lige nu?

4. Handling

Du er kommet til det punkt, hvor du ved, hvad der skal til for at ændre dit stofmisbrug og får i gang.

Dine perioder uden misbrug bliver længere. I denne fase er det normalt med tilbagefald, som for de fleste er en del af processen henimod varig stoffrihed.

5. Vedligeholdelse

Du er kommet til det punkt, hvor du ved, hvad der skal til for at ændre dit stofmisbrug og får i gang.

Dine perioder uden misbrug bliver længere. I denne fase er det normalt med tilbagefald, som for de fleste er en del af processen henimod varig stoffrihed.

Det kan du vente dig af misbrugsbehandlingen

Langt de fleste tilbydes ambulant behandling og opnår stor succes med denne. Det gør de fordi alle vores klienter altid bakkes op af hele vores professionelle team og fordi, vi altid fokuserer på årsagen bag misbruget. Derfor skal du være klar til at kigge indad og turde være ærlig overfor dig selv om de livssmerter du bakser med. Sammen finder vi ud hvad der tynger dig og hvordan vi løser det eller hvordan du lærer at leve med det – på en ikke-skadelig måde.

Uanset hvilken fase du befinder dig i, kan du få støtte og motivation til at fastholde din afholdenhed fra stoffer i vores forskellige ambulante behandlingstilbud .

Du er ikke alene med misbrugsbehandling

I vores gruppebehandling får du støtte af andre mennesker, der befinder sig i en situation, der minder om din. Desuden får du hjælp af vores erfarne misbrugsbehandlere, der leder grupperne.

Tilbagefald, eller slips, er en naturlig del af processen henimod stoffrihed. Hvis du tager et tilbagefald undervejs i din misbrugsbehandling, så kan du blive stoffri igen. Måske skal du, i en periode, have et mere intensivt behandlingstilbud for – igen – at blive fri af stofferne?

Har du spørgsmål omkring afhængighed og mulighederne for ambulant misbrugsbehandling? Ring til os på tlf. +45 35 35 35 81.

Tilbud om socialt netværk og fritidsliv

I Alfa har vi ansat en netværksmedarbejder, der flere gange om ugen arrangerer sociale aktiviteter for dem, der har lyst til et socialt fællesskab, når det obligatoriske behandlingsprogram for dagen er forbi. De sociale aktiviteter kan være fx være træning i fitnesscenter, fællesspisning eller deltagelse i netværksgrupper. Der er tale om et frivilligt supplement til Alfas behandlingstilbud, når du har fri.

Formålet med dette tilbud er at fokusere på at etablere et netværk og fritidsliv, mens du er i misbrugsbehandling, er at du kommer i gang med at deltage i aktiviteter i civilsamfundet. Det kan være med til at gøre overgangen mellem behandlingsforløbet og dit efterfølgende selvstændige liv lettere.

Det kan, når man har – eller har haft – et stofmisbrug være svært at få tiden til at gå uden at tage stoffer. Det kan også være vanskeligt at være sammen med gamle venner og bekendte, der måske stadig tager stoffer. Alfa kan introducere dig for et stoffrit socialt fællesskab.

Hvordan kommer man ud af et misbrug?

Lige fra du begynder i et af vores behandlingstilbud, har vi i Alfa fokus på at arbejde henimod, at du på et tidspunkt skal kunne stå på egne ben.

Vi har undervejs i behandlingen fokus på at hjælpe dig med at etablere et nyt netværk. Det kan fx bestå af de mennesker du møder, mens du er i misbrugsbehandling.

Vi tilbyder også at introducere dig til andre ikke-misbrugende fællesskaber som fx sportsforeninger, væresteder og relevante netværksgrupper. At indse at livet har meget andet og meget godt at byde på er en af vejene ud af et misbrug.

Hvordan hjælper man en misbruger?

Rigtig mange pårørende stiller os det spørgsmål og ofte er svaret to-delt, for mange pårørende skal også hjælpe sig selv før de kan hjælpe en misbruger.

Vi har i Alfa fokus på din familie, fordi vi har en helhedsorienteret tilgang til misbrugsbehandling.

Vi tilbyder gratis gruppebehandling til alle pårørende og familiebehandling til pårørende til klienter, der er indskrevet i et af Alfas behandlingstilbud.

Læs også: Hvad er stoffer?

Hjælp til hele familien

Vi ønsker i Alfa København at yde støtte til familie og pårørende til misbrugere. Vi vil gerne give pårørende en forståelse for de mønstre, der ofte findes i familier påvirket af stofmisbrug og forståelse for den proces, der kendetegner misbrug og afhængighed. Vi mener, at det gavner hele familien på sigt.

Læs også: Samlet pris for misbrugsbehandling inkl. døgnbehandling

Familie-rasdgivning-Alfa-KBH