misbrugsbehandlingMisbrugsbehandling i Alfa København

Dette behandlingstilbud er til dig, der har et stofmisbrug. Alfa Københavns misbrugsbehandling handler ikke primært om stoffer, men om at finde de bagvedliggende årsager til, at du har udviklet et stofmisbrug, så du kan ændre adfærd.

I vores behandlingstilbud vil du i samarbejde med vores dygtige behandlerteam få større indsigt i, hvorfor du tager stoffer. Du vil få hjælp til at løse de bagvedliggende problemer, så du kan finde nye mestringsstrategier og forholde dig til dit stofmisbrug på en mere reflekteret måde.

Når du får større indsigt i dine adfærdsmønstre, kan du arbejde med at forebygge dit stofindtag. Du lærer hvordan du fravælger stoffer og får et liv uden rusmidler og stofmisbrug. I alle Alfas behandlingstilbud er der fokus på at lære dig at leve på en ny måde. Du får nye strategier til at løse de bagvedliggende problemer, så du ikke længere har brug for at tage stoffer.

Vi har behandlingstilbud til dig, hvad enten du har brug for intensiv behandling op til fem dage om ugen eller et særligt tilrettelagte behandlingstilbud, hvis du er i gang med uddannelse eller i arbejde. Vi har behandlingstilbud for misbrug af alle typer af stoffer fx kokain, hash, heroin, MDMA, methamfetamin, ritalin m.fl. Vi tilbyder også behandling, hvis du er blevet afhængig af medicin. Vores forskellige behandlingstilbud tager højde for, hvilken fase af forandringscirklen, du befinder dig i.

 


 

Forandringscirklen – en model der viser vejen ud af misbrug

Der er ikke to mennesker, der har præcis den samme vej ud af deres misbrug, men de fleste vil i løbet af processen henimod et liv uden rusmidler komme igennem følgende fem faser på deres vej ud af misbruget:

1. Førovervejelsesstadiet

Du tænker ikke, at du har et problem med stoffer, eller du overvejer ikke at ændre på det.

2. Overvejelsesstadiet

Ambivalens kendetegner denne fase. Det ene øjeblik synes du stoffer er et problem for dig, det næste øjeblik anser du ikke stofferne for at være et problem. Du overvejer fordele og ulemper ved at ændre på dit indtag af rusmidler, og du svinger imellem at tro på at du kan ændre det eller ej.

3. Beslutningsstadiet

Du erkender, at du har et problem med stoffer og beslutter dig for at du vil være stoffri. Du begynder måske på egen hånd at eksperimentere med at nedsætte dit indtag af stoffer eller søger information om misbrugsbehandling. Er du i denne fase, kan du læse om Alfas forskellige behandlingstilbud her på hjemmesiden. Du er velkommen til at kontakte os telefonisk på 35 35 35 81, hvis du har nogle spørgsmål.

4. Handlingsstadiet

Du er kommet til et punkt, hvor du ved, hvad der skal til for at ændre dit stofmisbrug. Du går i gang med at udføre ændringen. I denne fase lærer du, hvad der skal til for at udføre den livsstilsændring, som det kræver at blive stoffri. Dine perioder uden misbrug bliver længere og længere. Det er en fase, hvor det er normalt med slips eller tilbagefald, som for de fleste er en del af processen henimod varig stoffrihed.

I denne fase kan du med fordel få støtte til at ændre dit misbrugsmønster ved at deltage i Alfas dagbehandling eller ambulant behandling – alt efter hvor meget støtte du har brug for til at påbegynde ændringen. Bemærk, at der inkluderet i dagbehandling er mulighed for afrusning i døgnbehandling på Alfa-Fredensborg, hvis du får et slip eller tilbagefald undervejs i din ambulante misbrugsbehandling.

5. Vedligeholdelsesstadiet (eller tilbagefald)

Du oplever flere handlemuligheder. Du kan fokusere på det gode ved ikke at længere at misbruge stoffer, hvilket giver dig lyst til at fastholde ændringen. Det kræver, at du vedligeholder din nye livsstil og fortsat er opmærksom på, hvad der for dig kan udløse lyst til at tage stoffer for at forebygge tilbagefald.

I denne fase kan du få støtte og motivation til at fastholde din afholdenhed fra stoffer i Alfas forskellige ambulante behandlingstilbud. I vores gruppebehandling får du støtte af andre mennesker, der befinder sig i en situation, der minder om din. Desuden får du hjælp af vores erfarne misbrugsbehandlere, der leder grupperne.

Tilbagefald, eller slips, er en naturlig del af processen henimod stoffrihed. Hvis du tager et tilbagefald undervejs i din misbrugsbehandling, så kan du blive stoffri igen. Måske skal du, i en periode, have et mere intensivt behandlingstilbud for – igen – at blive fri af stofferne?

Tilbud om socialt netværk og fritidsliv

I Alfa har vi ansat en netværksmedarbejder, der flere gange om ugen arrangerer sociale aktiviteter for dem, der har lyst til et socialt fællesskab, når det obligatoriske behandlingsprogram for dagen er forbi. De sociale aktiviteter kan være fx være træning i fitnesscenter, fællesspisning eller deltagelse i netværksgrupper. Der er tale om et frivilligt supplement til Alfas behandlingstilbud, når du har fri.

Formålet med at fokusere på at etablere et netværk og fritidsliv, mens du er i misbrugsbehandling, er at du kommer i gang med at deltage i aktiviteter i civilsamfundet. Det kan være med til at gøre overgangen mellem behandlingsforløbet og dit efterfølgende selvstændige liv lettere.

Det kan, når man har – eller har haft – et stofmisbrug være svært at få tiden til at gå uden at tage stoffer. Det kan også være vanskeligt at være sammen med gamle venner og bekendte, der måske stadig tager stoffer. Alfa kan introducere dig for et stoffrit socialt fællesskab.

Lige fra du begynder i et af vores behandlingstilbud, har vi i Alfa fokus på at arbejde henimod, at du på et tidspunkt skal kunne stå på egne ben. Vi har undervejs i behandlingen fokus på at hjælpe dig med at etablere et nyt netværk. Det kan fx bestå af de mennesker du møder, mens du er i misbrugsbehandling. Vi tilbyder også at introducere dig til andre ikke-misbrugende fællesskaber som fx sportsforeninger, væresteder og relevante netværksgrupper.

Familie og pårørende

Vi har i Alfa fokus på din familie, fordi vi har en helhedsorienteret tilgang til misbrugsbehandling. Vi tilbyder gratis gruppebehandling til alle pårørende og familiebehandling til pårørende til klienter, der er indskrevet i et af Alfas behandlingstilbud.

Vi ønsker i Alfa København at yde støtte til pårørende til misbrugere. Vi vil gerne give pårørende en forståelse for de mønstre, der ofte findes i familier påvirket af stofmisbrug og forståelse for den proces, der kendetegner misbrug og afhængighed. Vi er i Alfa af den overbevisning, at det gavner hele familien på sigt.

Det er let at komme i behandling

Er du pårørende eller har du et overforbrug/misbrug så ring på 35353581.

Har du et rusmiddelproblem?

4 + 10 =