Misbrugsbehandling hos Alfa København

Vi sidder klar til at hjælpe dig i gang med behandling, så du kan komme ud af dit misbrug og afhængighed af stoffer.

 

Ring til os anonymt på +45 35 35 35 81 og få hjælp til misbrug i dag

På trods af COVID-19 virussen er det stadigvæk muligt at starte i behandling: Ring +45 35 35 35 81.

Få professionel hjælp til behandling af misbrug

I vores tilbud om misbrugsbehandling vil du i samarbejde med vores dygtige behandlerteam få større indsigt i, hvorfor du tager stoffer. Du vil få hjælp til at løse de bagvedliggende problemer, så du kan finde nye mestringsstrategier og forholde dig til dit stofmisbrug på en mere reflekteret måde.

Når du får større indsigt i dine adfærdsmønstre, kan du arbejde med at forebygge dit stofindtag. Du lærer hvordan du fravælger stoffer og får et liv uden rusmidler og stofmisbrug. I alle Alfas behandlingstilbud er der fokus på at lære dig at leve på en ny måde. Du får nye strategier til at løse de bagvedliggende problemer, så du ikke længere har brug for at tage stoffer.

Få større indsigt i dit misbrug og afhængighed: Ring til os nu på tlf. +45 35 35 35 81 og få hjælp til at komme i misbrugsbehandling.

Læs mere om hjælp til pårørende til misbrugere hos Alfa København

Lad os hjælpe dig

Har du brug for hjælp til at håndtere et misbrug eller har du brug for hjælp til en pårørende, så kontakt os helt anonymt. Vi har mange års erfaring og tilbyder anonym rådgivning og hjælper dig videre i processen.

FÅ HJÆLP NU

Behandlingstilbud

Uanset om du har brug for intensiv misbrugsbehandling op til fem dage om ugen eller et særligt tilrettelagte behandlingstilbud, hvis du er i gang med uddannelse eller i arbejde., kan Alfa København hjælpe dig.

Vi har behandlingstilbud for misbrug af alle typer af stoffer fx kokain, hash, heroin, MDMA, methamfetamin, Xanax, ritalin m.fl. Vi tilbyder også behandling, hvis du er blevet afhængig af medicin.

Vores forskellige behandlingstilbud tager højde for, hvilken fase af forandringscirklen, du befinder dig i.

Indsigt

Når du får større indsigt i dine adfærdsmønstre, kan du arbejde med at forebygge dit stofindtag. 

Adfærd

Lær at leve på en ny måde, hvor du fravælger stoffer og får et liv uden rusmidler og stofmisbrug. 

Livet

Du får nye strategier til at løse de bagvedliggende problemer, så du ikke længere har brug for at tage stoffer.

Misbrugsbehandling København

Er du i et misbrug eller er du bekymret for en af dine pårørende, som er i et misbrug eller som har et højt forbrug af alkohol eller stoffer?

Vi kan hjælpe dig, og du er velkommen til at henvende dig anonymt. Ring til os på +45 35 35 35 81 

Hvordan kommer man ud af et misbrug? Forandringscirklen – vejen ud af misbrug

Der er ikke to mennesker, der har præcis den samme vej ud af deres misbrug, men de fleste vil i løbet af processen henimod et liv uden rusmidler komme igennem følgende fem faser på deres vej ud af misbruget:

1. Før-overvejelse

Du tænker ikke, at du har et problem med stoffer, eller du overvejer ikke at ændre på det.

2. Overvejelse

Ambivalens kendetegner denne fase. Det ene øjeblik synes du stoffer er et problem for dig, det næste øjeblik anser du ikke stofferne for at være et problem. Du overvejer fordele og ulemper ved at ændre på dit indtag af rusmidler, og du svinger imellem at tro på at du kan ændre det eller ej.

3. Beslutning

Du erkender, at du har et problem med stoffer og beslutter dig for at du vil være stoffri. Du begynder måske på egen hånd at eksperimentere med at nedsætte dit indtag af stoffer eller søger information om misbrugsbehandling.  Du er måske her lige nu?

4. Handling

Du er kommet til det punkt, hvor du ved, hvad der skal til for at ændre dit stofmisbrug og får i gang. Dine perioder uden misbrug bliver længere. I denne fase er det normalt med tilbagefald, som for de fleste er en del af processen henimod varig stoffrihed.

5. Vedligeholdelse

Du er kommet til det punkt, hvor du ved, hvad der skal til for at ændre dit stofmisbrug og får i gang. Dine perioder uden misbrug bliver længere. I denne fase er det normalt med tilbagefald, som for de fleste er en del af processen henimod varig stoffrihed.

Få den rigtige hjælp ud af dit misbrug via ambulant misbrugsbehandling

Uanset hvilken fase du befinder dig i, kan du få støtte og motivation til at fastholde din afholdenhed fra stoffer i vores forskellige ambulante behandlingstilbud.

I vores gruppebehandling får du støtte af andre mennesker, der befinder sig i en situation, der minder om din. Desuden får du hjælp af vores erfarne misbrugsbehandlere, der leder grupperne.

Tilbagefald, eller slips, er en naturlig del af processen henimod stoffrihed. Hvis du tager et tilbagefald undervejs i din misbrugsbehandling, så kan du blive stoffri igen. Måske skal du, i en periode, have et mere intensivt behandlingstilbud for – igen – at blive fri af stofferne?

Har du spørgsmål omkring afhængighed og mulighederne for ambulant misbrugsbehandling? Ring til os på tlf. +45 35 35 35 81.

Tilbud om socialt netværk og fritidsliv

I Alfa har vi ansat en netværksmedarbejder, der flere gange om ugen arrangerer sociale aktiviteter for dem, der har lyst til et socialt fællesskab, når det obligatoriske behandlingsprogram for dagen er forbi. De sociale aktiviteter kan være fx være træning i fitnesscenter, fællesspisning eller deltagelse i netværksgrupper. Der er tale om et frivilligt supplement til Alfas behandlingstilbud, når du har fri.

Formålet med dette tilbud er at fokusere på at etablere et netværk og fritidsliv, mens du er i misbrugsbehandling, er at du kommer i gang med at deltage i aktiviteter i civilsamfundet. Det kan være med til at gøre overgangen mellem behandlingsforløbet og dit efterfølgende selvstændige liv lettere.

Det kan, når man har – eller har haft – et stofmisbrug være svært at få tiden til at gå uden at tage stoffer. Det kan også være vanskeligt at være sammen med gamle venner og bekendte, der måske stadig tager stoffer. Alfa kan introducere dig for et stoffrit socialt fællesskab.

Lige fra du begynder i et af vores behandlingstilbud, har vi i Alfa fokus på at arbejde henimod, at du på et tidspunkt skal kunne stå på egne ben. Vi har undervejs i behandlingen fokus på at hjælpe dig med at etablere et nyt netværk. Det kan fx bestå af de mennesker du møder, mens du er i misbrugsbehandling. Vi tilbyder også at introducere dig til andre ikke-misbrugende fællesskaber som fx sportsforeninger, væresteder og relevante netværksgrupper.

Pårørende til misbruger

 

Vi har i Alfa fokus på din familie, fordi vi har en helhedsorienteret tilgang til misbrugsbehandling.

Vi tilbyder gratis gruppebehandling til alle pårørende og familiebehandling til pårørende til klienter, der er indskrevet i et af Alfas behandlingstilbud.

Vi ønsker i Alfa København at yde støtte til pårørende til misbrugere. Vi vil gerne give pårørende en forståelse for de mønstre, der ofte findes i familier påvirket af stofmisbrug og forståelse for den proces, der kendetegner misbrug og afhængighed. Vi mener, at det gavner hele familien på sigt.

Se også: Samlet pris for misbrugsbehandling inkl. døgnbehandling