Lever du sammen med en alkoholafhængig? Alkoholisme rammer både familien og andre pårørende. Find oplysninger og se vores tilbud her

Mange tror fejlagtigt at pårørende ikke har brug for støtte og hjælp hvis misbrugeren får hjælp. Dette er direkte forkert. Dilemmaet er nemlig at når den afhængige er kommet i behandling, efterlades de pårørende til sig selv. Det skaber ofte store problemer i familie-relationerne, at det kun er den ene part, der har gennemgået en personlig udvikling. Det skaber samtidig en øget risiko for tilbagefald hos den afhængige. Derfor tilbyder vi uforpligtende og gratis pårørendeterapi. 

Hvem er pårørende?

Ethvert misbrug påvirker mennesker omkring misbrugeren. Det kan både være forældre, partnere, børn, venner og kollegaer. Det betyder desværre også, at der oftest er mange flere end misbrugeren selv, som lever med en masse frustration, skam, bekymringer og ubesvarede spørgsmål. Både misbrugere og pårørende lever liv, hvor de er utrolig stressede og netop derfor er det så vigtigt, at man som pårørende opsøger hjælp, så man kan finde sin egen ro og balance.

 

Påvirkes børn af alkoholmisbrug?

Børn har utrolig gode sanser for stemninger og at vokse op i et ustabilt og måske utilregneligt miljø hvor man aldrig ved hvad der skal ske, kan have meget store konsekvenser for børn. I børnefamilier med alkoholmisbrug hører vi ofte om skænderier og desværre både fysisk og psykisk vold. Når børn ikke føler sig elsket, sker der desværre det tragiske, at de holder op med at elske sig selv. Denne smerte kan de bære rundt på resten af deres liv, hvis ikke de hjælpes. Det sammen kan ske for voksne pårørende.

 

Barn af alkoholiker: sådan påvirkes børn af alkoholmisbrug i hjemmet

Børn af alkohol-afhængige lider og når der er misbrug i familien, kæmper børnene ofte med følgende udfordringer:

  • Følelse af skam
  • Manglende evne til egenomsorg
  • Angst for at begå fejl
  • Tilbøjelighed til at give sig selv skylden for, der går galt
  • Optagethed af forælderens problemer, så de skubber deres egne til side
  • De tager ansvar for den afhængiges alkoholproblemer
  • Psykiske udfordringer
  • Udsathed for fysisk og psykisk vold
  • Stress

Børn har derfor behov for støtte og hjælp i hverdagen. Pårørende til alkoholikere kan få hjælp hos Alfa København. Ring til os på tlf. +45 35 35 35 81 og hør, hvordan du kan få hjælp.

 

Er du også afhængig?

Nogle pårørende udvikler det vi kalder en medafhængighed.
Det betegnes som, når du som nærtstående til en alkoholiker bliver fanget i reaktioner og handlemønstre, som hverken gavner dig eller den afhængige. Der sker simpelthen det at den pårørende udvikler en desideret med-afhængighed og dermed skabt en dårlig livskvalitet for dem selv.

Tilstanden betragtes også som et misbrug idet den pårørende er fanget i et mønster, hvor man tilsidesætter egne behov for at opfylde misbrugerens.

Denne situation er ikke kun skadelig for den pårørende, men for hele familien, da vi som mennesker mistrives, når vi tilsidesætter os selv og egne behov.
I et hjem med alkoholmisbrug kan forholdene ofte blive så vanskelige, at også de pårørende har brug for hjælp til at bryde ud af det skadelige mønster.

 

Det skal du være opmærksom på som pårørende til en person med et alkoholmisbrug

 

Når man lever tæt på et menneske, som har diagnosen alkoholisme, kan det føre til en række adfærdsmønstre, som har en negativ indvirkning på både dig og den afhængige.

Det er kendetegnende for mange, der elsker en misbruger, at de forsøger at hjælpe misbrugeren ud af det ødelæggende overforbrug af alkohol. Nogle aftaler at få hjælp mens andre bruger intervention. Men at det kan vise sig at være umuligt, og den forgæves hjælp kan ende med at udløse vrede, kontrol og skuffelse.

At bruge al sin energi forgæves på at hjælpe en misbruger ud af sit misbrug, kan være meget belastende og kan ende i stor smerte og håbløshed.

Sygdommen alkoholisme

Når en person udvikler sygdommen alkoholisme, kan det have store konsekvenser for et familieliv. Ofte vil vedkommende trække sig længere og længere væk fra familiemæssige sammenhænge, børnenes liv, huslige opgaver, det sociale liv etc.
Mange familiemedlemmer til alkoholikere forsøger ofte at skjule, hvor slemt til står til i hjemmet.
Som nærtstående vil du ofte opleve, at alting i familien falder fra hinanden, og at alt kommer til at handle om den alkoholafhængiges behov. 

Læs mere om alkoholisme her og tegn på alkoholiker

Hvad koster behandling som pårørende?

Hos Alfa tilbyder vi GRATIS hjælp til pårørende.
Hver onsdag fra kl. 17.00 til 19.00 tilbyder vi derfor gratis terapi-grupper. Kontakt os for at høre mere om terapi for pårørende.

 

Er du pårørende til en alkoholiker?

At være tæt knyttet til en alkoholafhængig kan være meget hårdt. Mange overser helt denne problematik og behovet for hjælp til de pårørende.

For at imødekomme dette åbenlyse behov har Alfa sikret, at alle indskrevnes pårørende kan tilmelde sig til terapi via vores pårørende kurser på vores behandlingscenter. I mange tilfælde kan det være særdeles hjælpsomt for hele familien, at de pårørende får hjælp og starter i grupperne, samtidig med at den afhængige starter misbrugsbehandling. Det motiverer de fleste, når vi løfter i flok.

Familien lider mindst lige så meget, og den bliver ofte klar til at søge hjælp før den afhængige gør det. Når familien får hjælp og får tilegnet sig mere viden om misbrug/afhængighed vil også gavne den afhængige, så han/hun måske ønsker fastholde sin bedring.

Vores inspirationskilde for familiebehandling kan du læse mere om her

Få råd og hjælp som pårørende til alkoholiker hos Alfa København

Har du brug for hjælp, eller har du spørgsmål til vores pårørende-program eller vores tilbud om alkoholbehandling? Eller har du spørgsmål til alkoholiker adfærd?  Så kontakt os her eller ring til os på tlf. +45 35 35 35 81, også selv om det kan være svært. Vi sidder klar til at hjælpe dig og din familie med hjælp og rådgivning.