Rusmiddelbehandling

Rusmiddelbehandling betyder behandling for alle rusmidler. I Alfa København behandler vi alle former for alkohol og stofbrug.

Rusmiddelbehandlingen foregår alle ugens dage. Vores unikke netværksarbejde gør at det er muligt at få kontakt til medarbejderne uden for den normale åbningstid. Vi er klar over at rusmiddelproblemer næsten altid opstår i fritiden. Derfor er et oplaget at sørge for at det er muligt at få hjælp her.

Behandlingen

Rusmiddelbehandling i Alfa København har primært et tilbagefaldsforebyggende sigte. Det er vigtigt at blive i stand til at forholde sig ædru og fri af stoffer inden man bliver i stand til at passe job og familie igen. Da vi ikke anser rusmidlerne som det primære problem, (de er nærmere en løsning) så er det nødvendigt at undersøge hvordan rusmidlerne gavner den enkelte. Denne tilgang gør at det bliver meget håndgribeligt hvilke problemer der skal løses for at lette stoffriheden.

Det alle klienterne hos os har til fælles er at de alle “løser” deres problemer med rusmidler. Hvem de er som mennesker eller hvilke problemer de har er vidt forskelligt, og helt individuelt. Det er kun løsningen der er den samme.

Alkohol og andre rusmidler i alfa koebenhavnProblemerne

Problemerne som rusmidlerne løser ændrer sig igennem tiden. I starten kan det være at man danser mere frit og har mere mod til at være sig selv. Senere kan det være at rusmidlerne hjælper en til at præstere bedre og give flere følelser af velbehag.

I den afsluttende fase af rusmiddelafhængigheden vil forbruget være primært for at kunne føle sig, og fungere normalt. Mange oplever i denne fase at de ikke kan undvære rusmidlerne. Det er ikke muligt at passe arbejde og sociale forpligtigelser uden der indtages rusmidler. Mange gange begynder forbruget at tage overhånd og omgivelserne reagerer kraftigt. Der kommer ofte diskussioner om hvor påvirket man er og selv mener man at det ikke er så slemt.

Løsningen

Låsningen på rusmiddelafhængighed er at være afholdende. Derefter er det meget vigtigt at arbejde med de problemer der står i vejen for at man kan leve et lykkeligt liv. Heldigvis er det i de fleste tilfælde meninger, holdninger og egne overvisninger der skal arbejdes med. I ganske få tilfælde er det en ydre påvirkning at man er blevet fanget op i misbrug af rusmidler.

Denne stykke arbejde foregår individuelt eller i gruppe.

Alfa København arbejder også efter de nationale retningslinjer for rusmiddelbehandling.

Vi tilbyder en mere sammenhængende indsats. Vi hjælper med ambulant alkoholbehandling og misbrugsbehandling, afgiftning, afrusning eller stabilisering, samtidigt med at du modtager den terapeutiske behandling.

Sankt Kjelds Plads 12, 2 sal 2100 Kbh.
sikkerpost@alfakbh.dk
+45 35 35 35 81