Stofmisbrug

For de fleste mennesker, der tager stoffer, går der et stykke tid fra, at de begynder at tage stoffer til de oplever, at stofferne bliver et problem. I begyndelsen er indtagelse af stoffer en lejlighedsvis undtagelse, der er forbundet med fester eller en pause fra hverdagen.

Stoffer som krydderi på tilværelsen eller som hjælp til afslapning

Måske bruger du stoffer som et krydderi på hverdagen, der forekommer kedelig? Stoffer kan øge følelsen af glæde og gøre, at du bliver mere udadvendt i sociale situationer. Eller måske bliver du mere energisk og præsterer bedre til eksamen eller på jobbet, når du tager stoffer?

Det kan også være at du bruger stoffer som en hjælp til at slappe af eller for ikke at bekymre dig så meget? Stofferne kan, mens du er påvirket, måske hjælpe dig med at glemme dine problemer eller kan dulme følelser som angst, vrede eller sorg, der kan være svære at håndtere.

De fleste mennesker har det, som kaldes et rekreativt forbrug af stoffer. Det omtales ofte som et misbrug af stoffer, fordi stoffer (med mindre de er udskrevet som receptmedicin til dig af din læge) er ulovlige i Danmark. Derfor kategoriseres alle former for indtag af stoffer som et stofmisbrug.

Hvorfor udvikles et stofmisbrug?

I Alfa antager vi, at det giver god mening at tage stoffer for dig, som er på vej ud i et misbrug eller har et stofmisbrug. Stofferne giver nemlig – i hvert fald i en periode – den effekt, som du stræber efter. Det kan være nydelse, selvforglemmelse eller selvoptimering. Derfor handler Alfas misbrugsbehandling ikke primært om stoffer, men mere om de bagvedliggende årsager til stofmisbruget.

I Alfas misbrugsbehandling er der fokus på at lære dig at leve på en ny måde. Du vil lære andre strategier til at løse de bagvedliggende problemer, så du ikke længere har brug for at tage stoffer.

For mange mennesker afløses det lejlighedsvise stofmisbrug med tiden af et eskalerende misbrug af stoffer. Gradvist bliver pauserne mellem stofindtag kortere og kortere. Måske tager du stoffer hver dag – eller med kun få timers eller minutters mellemrum? Jo mere, du udsætter din krop for stoffer, jo større er risikoen for at udvikle en afhængighed af stoffer.

Misbrug af flere stoffer

Mængden af stoffer du indtager, bliver større med tiden, fordi du udvikler tolerans og skal have mere og mere for at opnå en effekt. Du begynder måske at indtage stoffet på en anden måde? Hvor du i starten måske sniffede eller røg stoffet, så begynder du måske i stedet at spise eller injicere, så stoffet via blodbanen hurtigere rammer hjernen og udløser den effekt, du stræber efter.

Du begynder måske at tage andre stoffer end det stof, du startede med at tage? Det kan være, at dit foretrukne stof ikke længere giver den ønskede virkning.  Derfor supplerer du med andre stoffer for – igen – at opnå den eftertragtede effekt. Men det kan også være, du tager andre stoffer for at dæmpe negative konsekvenser af dit foretrukne stof. Måske ryger du hash for at falde ned efter at have taget kokain? Efterhånden udvikler stofmisbruget sig til at opleves som et problem, i stedet for en problemløsende adfærd.

Konsekvenser af stofmisbrug

Efter i en periode jævnligt at have taget stoffer, bruger du efterhånden meget tid på at tænke på stoffer og at tage stoffer. Der går også flere og flere penge til stoffer. Konflikter med familie, venner og andre mennesker du omgås tiltager. Konflikterne handler måske om stoffer eller den adfærd, som knytter sig til stofmisbruget.

Udover de økonomiske udgifter til stoffer, så kan der også opstå andre problemer relateret til økonomi. Gæld, videresalg af stoffer og berigelseskriminalitet kan være måder at forsøge at løse de økonomiske problemer på. Men de fører ofte flere problemer med sig. Måske får du ikke længere betalt din husleje eller kan enes med dem du bor sammen med? I yderste konsekvens er der risiko for at du bliver hjemløs på grund af dit stofmisbrug.

Misbrugsproblemer knyttet til kroppen

Stofmisbrug indebærer risiko for forskellige helbredsproblemer som hukommelsesproblemer og psykiske problemer. I værste tilfælde kan stofmisbrug medføre dødsfald som følge af fx en overdosis.

Desuden kan misbrugsproblemer være knyttet til kroppen. Det kan være stofmisbruget har ført til, at du ikke spiser regelmæssigt eller spiser for meget? Det kan også være, at der med stofmisbruget følger en ændret seksualitet eller seksuel adfærd, der involverer tilfældige seksuelle relationer eller måske prostitution.

Prostitution eller tilfældig sex kan påvirke selvværdet. I Alfa har vi – hvis det er aktuelt – fokus på at hjælpe dig ud af prostitution, mens du er behandling for dit stofmisbrug i Exit-projektet.

Uhensigtsmæssig, overdreven adfærd

Den risikovillige og impulsstyrede adfærd, der ofte hænger sammen med stofmisbrug, kan beskrives som en form for overdreven, uhensigtsmæssig adfærd. Det kan fx være tilfældig sex under påvirkning af stoffer eller berigelseskriminalitet. Denne adfærd kan udløse en reaktion i hjernen, som i sig selv også er vanedannende ligesom stofmisbruget.

I Alfa mener vi, at der er tale om en kemisk afhængighed.

Konsekvenser af stofmisbruget

I takt med at stofmisbruget tager til, kan det være svært at overholde aftaler eller påtage sig forpligtelser. Det kan være, at du har problemer med at passe din uddannelse, dit job eller dine børn?

For nogle mennesker udvikler stofmisbruget sig til en afhængighed, der medfører, at der skal skaffes penge til stoffer. Det kan indebære kriminalitet, prostitution og hasardspil, som udover muligheden for ”hurtige penge” kan medføre yderligere problemer. Denne spændingssøgende og uhensigtsmæssige adfærd kan give et yderlige kick, og denne adfærd kan også udvikle sig til en form for misbrug fx ludomani. I Alfa tilbyder vi behandling for ludomani, hvis det er aktuelt for dig.

Alfas syn på stofmisbrug

I Alfa ser vi stofmisbruget som et symptom på underliggende problemer. Når de underliggende, følelsesmæssige problemer bliver løst, kan du ved at reflektere begynde at fravælge misbruget. Du kan på sigt opnå og vedligeholde et liv uden brug af rusmidler.

Der er ofte flere faktorer, der ligger til grund for udviklingen af et misbrug bl.a. biologiske, psykologiske og sociale faktorer som fx alder, opvækst og hvilket stof du misbruger.

Fælles for Alfas tilbud om misbrugsbehandling

I alle Alfas behandlingstilbud tager vi udgangspunkt i, hvad dit primære misbrug består af, men vi har samtidig fokus på, at misbruget ikke flytter sig til et andet rusmiddel eller en anden uhensigtsmæssig adfærd. Vi har også fokus på eventuelle psykiatriske problematikker.

Det kan være, at du lider af en psykisk sygdom, der sammen med stofmisbruget har udviklet sig til det man kalder en dobbeltdiagnose. Ifølge Socialstyrelsen viser videnskabelige undersøgelser, at op mod 75 procent af mennesker, der misbruger stoffer, har psykiske lidelser. En dobbeltdiagnose kan gøre det særligt udfordrende at få løst dit misbrugsproblem, fordi den psykiatriske diagnose fx kan gøre det vanskeligt at koncentrere sig eller styre sine impulser.

Mennesker med dobbeltdiagnoser har ofte brug for et behandlingsforløb, der både involverer misbrugsbehandling og psykiatrisk behandling.

Alfas misbrugsbehandling er tilrettelagt i samråd med vores egen psykiater, der har stor viden om alle former for misbrug, og yder medicinsk misbrugsbehandling.

Vi tilbyder en mere sammenhængende indsats. Vi hjælper med ambulant alkoholbehandling og misbrugsbehandling, afgiftning, afrusning eller stabilisering, samtidigt med at du modtager den terapeutiske behandling.

Sankt Kjelds Plads 12, 2 sal 2100 Kbh.
sikkerpost@alfakbh.dk
+45 35 35 35 81